Postal Codes
[N]


  Back  

Casino Play Lotto   Play Powerball


N B S - 4046 - DURBAN

N1 CITY - 7463 - 7460 - GOODWOOD

N1 STAD - 7463 - 7460 - GOODWOOD

NAAS FARM - 2952 - OSIZWENI

NABABEEP - 8265 - 8265

NABOOMSPRUIT - 0560

NAGINA - 3604 - 4092

NAHOON - 5210 - 5241 - EAST LONDON

NAHOON DAM - 5201 - EAST LONDON

NAHOON VALLEY - 5241 - EAST LONDON

NAHOON VALLEY PARK - 5241 - EAST LONDON

NAICKERS FARM - 4142 - CHATSWORTH

NAIDOO PARK - 8315 - BEACONSFIELD

NALEDI - 1869 - 1874

NALEDI - 9702 - BETHLEHEM

NALEDI - 0743 - MASHASHANE

NALEDI EXT 1 - 1874

NALEDI EXT 2 - 1874

NALEDI UIT 1 - 1874

NALEDI UIT 2 - 1874

NALEDI VILLAGE - 0743 - MASHASHANE

NAMAHADI - 9830 - FRANKFORT

NAMAHADI - 9869 - WITSIESHOEK

NAMAKGALE - 1391 - 1391 - PHALABORWA

NAMBITI - 3380 - 3370 - LADYSMITH

NAMIBIA NORTH - 9323 - KAGISANONG

NAMIBIA SQUARE - 9323 - KAGISANONG

NAMIBIA-NOORD - 9323 - KAGISANONG

NAMIBIAPLEIN - 9323 - KAGISANONG

NANCEFIELD - 0904

NANCEFIELD - 1811 - ELDORADOPARK

NANCEFIELD - 1808 - PIMVILLE

NANCEFIELD EXT 1 - 1811 - ELDORADOPARK

NANCEFIELD INDUSTRIAL SITES - 1811 - ELDORADOPARK

NANCEFIELD UIT 1 - 1811 - ELDORADOPARK

NAPIER - 7270 - 7270

NAPIERVILLE - 3201 - PIETERMARITZBURG

NARUNA EST - 7800 - SOUTHFIELD

NASARET - 1052 - MIDDELBURG

NASHVILLE - 1809 - PIMVILLE

NATAL NEWSPAPERS - 4044 - DURBAN

NATAL UNIVERSITEIT - 3296 - PIETERMARITZBURG

NATAL UNIVERSITY - 3296 - PIETERMARITZBURG

NATAL WITNESS - 3293 - PIETERMARITZBURG

NATALSPRUIT - 1431 - KATLEHONG

NATURE'S VALLEY - 7130 - SOMERSET WEST

NATURENA - 2064 - JOHANNESBURG

NATURENA EXT 11 - 2064 - JOHANNESBURG

NATURENA UIT 11 - 2064 - JOHANNESBURG

NAUDEVILLE - 9459 - WELKOM

NAVAL VIEW - 9301 - BLOEMFONTEIN

NAVALSIG - 9301 - BLOEMFONTEIN

NAVORSDORP - 0184 - SILVERTON

NAZARETH - 3609 - PINETOWN

NCALA SECTION - 1431 - KATLEHONG

NCALU - 3278 - -

NCAMBEDLANA - 5100 - UMTATA

NCANARA - 6180 - PORT ELIZABETH

NCERA - 5265 - EAST LONDON

NCERANA - 4960 - BUTTERWORTH

NCISE - 5107 - UMTATA

NCIZELE - 5043 - WILLOWVALE

NCOLOSI - 5170 - TSOLO

NCORA - 5403

NCOTI - 5184 - QUMBU

NCOTSHANE - 3151

NCUNCUZO - 5380 - COFIMVABA

NCWABAKAZI - 3960 - HLUHLUWE

NCWADI - 3226 - ELANDSKOP

NDABAKAZI - 4962

NDABENI - 7405 - MAITLAND

NDAKENI - 5091 - MOUNT FRERE

NDIBELA - 5000 - IDUTYWA

NDIDA - 3886 - KWADLANGEZWA

NDIKWE - 3859 - NKANDLA

NDINDINI - 4820 - LUSIKISIKI

NDLAMBE - 5642 - PEDDIE

NDLANGUBO - 3880 - EMPANGENI

NDLAZI SECTION - 1434 - KWENZEKILE

NDOMBENI - 3935 - MTUBATUBA

NDONDONDWANE - 3271 - KRANSKOP

NDONDOTHA - 3915 - KWAMBONAMBI

NDULI - 6838 - CERES

NDULINDE - 3803 - GINGINDLOVU

NDUMAKUDU - 5120 - PORT ST JOHNS

NDUMO - 3965 - MKUZE

NDUNDULU - 3817 - ESHOWE

NDWEBU - 3306 - HIGHFLATS

NDWEDWE - 4342

NEANDERTAL - 0714 - POLOKWANE

NEAVE TSP - 6001 - PORT ELIZABETH

NEBO - 1059 - WITBANK

NEDERBURG - 7627 - 7646 - HUGUENOT

NEDERBURGHOOGTE - 7646 - PAARL

NEDERLANDPARK - 2351 - ERMELO

NEEDS CAMP - 5201 - EAST LONDON

NEILERSDRIF - 8862

NEL ACRES - 1200 - NELSPRUIT

NELLMAPIUS - 0162 - PRETORIA

NELLY - 0648 - MOKOPANE

NELSIG - 5860 - PEARSTON

NELSPOORT - 6973 - BEAUFORT WEST

NELSPRUIT - 1200 - 1201

NELSPRUIT EXT - 1201 - NELSPRUIT

NELSPRUIT EXT 15 - 1201 - NELSPRUIT

NELSPRUIT EXT 2 - 1201 - NELSPRUIT

NELSPRUIT EXT 21 - 1201 - NELSPRUIT

NELSPRUIT EXT 4 - 1201 - NELSPRUIT

NELSPRUIT EXT 5 - 1201 - NELSPRUIT

NELSPRUIT EXT 6 - 1201 - NELSPRUIT

NELSPRUIT EXT 9 - 1201 - NELSPRUIT

NELSPRUIT NORTH - 1219 - NEWCASTLE

NELSPRUIT UIT - 1201 - NELSPRUIT

NELSPRUIT UIT 15 - 1201 - NELSPRUIT

NELSPRUIT UIT 2 - 1201 - NELSPRUIT

NELSPRUIT UIT 21 - 1201 - NELSPRUIT

NELSPRUIT UIT 4 - 1201 - NELSPRUIT

NELSPRUIT UIT 5 - 1201 - NELSPRUIT

NELSPRUIT UIT 6 - 1201 - NELSPRUIT

NELSPRUIT UIT 9 - 1201 - NELSPRUIT

NELSPRUIT-NOORD - 1219 - NEWCASTLE

NELSVILLE - 1201 - NELSPRUIT

NELVERTON - 5400 - TSOMO

NEMATO - 6173 - PORT ALFRED

NEPON - 6625 - OUDSHOORN

NERINA - 7550 - DURBANVILLE

NERISSA EST - 7780 - LANSDOWNE

NESERHOF - 2571 - KLERKSDORP

NETHERBY - 3228 - IMPENDLE

NETREG - 7764 - GATESVILLE

NEW BRIGHTON - 5780 - BEDFORD

NEW BRIGHTON - 7000 - DE AAR

NEW BRIGHTON - 2196 - JOHANNESBURG

NEW BRIGHTON - 6200 - 6200 - PORT ELIZABETH

NEW BRIGHTON - 5319 - QUEENSTOWN

NEW BRIGHTON - 5850 - SOMERSET EAST

NEW BRIGHTON - 5920 - STEYNSBURG

NEW BRIGHTON - 5100 - UMTATA

NEW BRIGHTON - 7070 - VICTORIA WEST

NEW CANADA - 2093 - JOHANNESBURG

NEW CENTRE - 2001 - JOHANNESBURG

NEW CLYDESDALE - 2245 - VAN DYKSDRIF

NEW COTTAGES - 4156 - 4068 - PHOENIX

NEW CROSS ROADS - 7750 - NYANGA

NEW DAWN PARK - 4037 - MARBLE RAY

NEW DOORNFONTEIN - 2094 - JOHANNESBURG

NEW EERSTERUS - 0429 - HAMMANSKRAAL

NEW ERA - 1559 - SPRINGS

NEW GERMANY - 3620 - 3610 - PINETOWN

NEW GREEN POINT - 7784 - KHAYELITSHA

NEW HANOVER - 3230 - DALTON

NEW HAVEN - 4170 - UMKOMAAS

NEW HOPE TOWN - 6506 - MOSSEL BAY

NEW HORIZON - 7100 - EERSTE RIVER

NEW HORIZONS - 6606 - 6600 - PLETTENBERG BAY

NEW KABAH LOC - 6241 - GAMBLEVILLE

NEW LOCATION - 9702 - BETHLEHEM

NEW LOCATION - 9400 - 9400 - BRANDFORT

NEW LOCATION - 6280 - GRAAFF-REINET

NEW LOCATION - 9650 - HEILBRON

NEW LOCATION - 6255 - KLIPPLAAT

NEW LOCATION - 2380 - PIET RETIEF

NEW LOCATION - 9944 - 9944 - WEPENER

NEW LOCATION - 9950 - 9950 - ZASTRON

NEW MACASSAR VILLAGE - 7130 - SOMERSET WEST

NEW MACHAVIE - 2529 - POTCHEFSTROOM

NEW MODDER - 1501 - BENONI

NEW MUCKLENEUK - 0181 - WATERKLOOF

NEW NEK - 5100 - UMTATA

NEW ORLEANS - 7646 - PAARL

NEW PARK - 8301 - KIMBERLEY

NEW PATENI - 3782 - RICHMOND

NEW REDRUTH - 1449 - ALBERTON

NEW REST - 5319 - QUEENSTOWN

NEW STATE AREAS - 1559 - SPRINGS

NEW TAFELSIG - 7785 - MITCHELLS PLAIN

NEW TOWNSHIP - 8301 - 8301 - KIMBERLEY

NEW VILLAGE - 1300 - BARBERTON

NEW VILLAGE - 4031 - UMLAZI

NEW VILLAGE EXT - 1300 - BARBERTON

NEW VILLAGE EXT 1 - 1300 - BARBERTON

NEW VILLAGE UIT - 1300 - BARBERTON

NEW VILLAGE UIT 1 - 1300 - BARBERTON

NEW WOODLANDS - 7785 - MITCHELLS PLAIN

NEW YORK - 7646 - PAARL

NEW ZWELETEMBA - 6850 - WORCESTER

NEWARK - 4480 - DARNALL

NEWCASTLE - 2940 - NEWCASTLE

NEWCASTLE INDUSTRIAL AREA - 2940 - NEWCASTLE

NEWCASTLE INDUSTRIELE GEBIED - 2940 - NEWCASTLE

NEWCLAIRE - 7300 - MALMESBURY

NEWCLARE - 2112 - 2093 - JOHANNESBURG

NEWFIELD EST - 7780 - LANSDOWNE

NEWFIELDS - 7764 - ATHLONE

NEWHCO - 7655 - WELLINGTON

NEWHOLME - 3201 - PIETERMARITZBURG

NEWLANDS - 6970 - BEAUFORT WEST

NEWLANDS - 7725 - 7700 - CAPE TOWN

NEWLANDS - 5201 - EAST LONDON

NEWLANDS - 2092 - JOHANNESBURG

NEWLANDS - 4037 - MARBLE RAY

NEWLANDS - 0049 - PRETORIA

NEWLANDS EAST - 4037 - MARBLE RAY

NEWLANDS EXT - 2092 - JOHANNESBURG

NEWLANDS EXT - 0081 - PRETORIA

NEWLANDS EXT 1 - 0049 - PRETORIA

NEWLANDS EXT 2 - 0049 - PRETORIA

NEWLANDS EXT 9 - 0049 - PRETORIA

NEWLANDS HOSTEL - 7750 - 7750 - NYANGA

NEWLANDS UIT - 2092 - JOHANNESBURG

NEWLANDS UIT - 0081 - PRETORIA

NEWLANDS UIT 1 - 0049 - PRETORIA

NEWLANDS UIT 2 - 0049 - PRETORIA

NEWLANDS UIT 9 - 0049 - PRETORIA

NEWLANDS WEST - 4037 - MARBLE RAY

NEWLANDS-OOS - 4037 - MARBLE RAY

NEWLANDS-WES - 4037 - MARBLE RAY

NEWMARKET - 1449 - ALBERTON

NEWMARKET PARK - 1449 - ALBERTON

NEWMARKET PARK EXT 1 - 1449 - ALBERTON

NEWMARKET PARK UIT 1 - 1449 - ALBERTON

NEWREST - 4960 - BUTTERWORTH

NEWTON - 8301 - KIMBERLEY

NEWTON - 4380 - MAIDSTONE

NEWTON - 7655 - WELLINGTON

NEWTON PARK - 6055 - 6045 - PORT ELIZABETH

NEWTOWN - 8190 - CALVINIA

NEWTOWN - 5820 - COOKHOUSE

NEWTOWN - 5720 - FORT BEAUFORT

NEWTOWN - 4310 - 4309 - INANDA

NEWTOWN - 2113 - 2001 - JOHANNESBURG

NEWTOWN - 8420 - POSTMASBURG

NEWTOWN - 4449 - STANGER

NEWTOWN - 4399 - TONGAAT

NEWTOWN C - 4310 - INANDA

NEWVILLE - 2114 - JOHANNESBURG

NGANGELIZWE - 5100 - UMTATA

NGCELWANE - 5722

NGCWANGUBA - 5085 - MQANDULI

NGCWAZI - 5708 - ALICE

NGEMA SECTION - 1431 - KATLEHONG

NGILANYONI - 4105 - UMBUMBULU

NGISANA - 3000 - DUNDEE

NGOBI - 0408 - TEMBA

NGOBOZI - 4960 - BUTTERWORTH

NGODWANA - 1209 - NELSPRUIT

NGOME - 3111 - VRYHEID

NGONGOZAYO - 4800 - BIZANA

NGONWENI - 4310 - INANDA

NGONYAMA - 5415 - LADY FRERE

NGONYAMENI - 4741

NGOQOKAZI - 4309 - INANDA

NGOZI - 5137

NGQELENI - 5140 - 5140

NGQUBUSINI - 5170 - TSOLO

NGQUNGQU - 5081 - MQANDULI

NGQUTURA - 5000 - IDUTYWA

NGQWARU - 5400 - TSOMO

NGQWATHA - 9535 - EDENVILLE

NGUGA - 3227 - IMPENDLE

NGULA - 3378 - LADYSMITH

NGUNI SECTION - 1475 - RUSLOO

NGWABE - 1058 - SEKHUKHUNE

NGWANAMAYA - 0734 - THOLONGWE

NGWANE - 5000

NGWARITSI - 1059 - NEBO

NGWEDING - 0399 - SAULSPOORT

NGWELEZANA - 3880 - EMPANGENI

NGWENGWENI - 3855 - NKANDLA

NGWENYATHI - 5221 - 5221 - MDANTSANE

NGXABANGU - 5380 - COFIMVABA

NGXAKAZA - 5609

NHLANGENYUKA - 3867 - MTUNZINI

NHLAPHO SECTION - 1431 - KATLEHONG

NHLAZATSHE - 3217 - EDENDALE

NHLAZATSHE - 3116 - VRYHEID

NHLOSHANE - 3856 - NKANDLA

NHLUNGWANA - 4310 - 4309 - INANDA

NHLUNGWANE - 3865 - MAHLABATINI

NHLWATHI - 3873

NHLWATHI - 3937 - HLABISA

NICOMAR - 0082 - HERCULES

NIEKERKSHOOP - 8930 - 8930 - PRIESKA

NIETVERDIEND - 2874 - ZEERUST

NIEU-BETHESDA - 6286 - GRAAFF-REINET

NIEUVELD - 6976 - 6970

NIEUW NOOIENSFONTEIN - 7580 - KUILS RIVER

NIEUWOUDTVILLE - 8180 - 8180

NIGEL - 1490 - 1491

NIGEL EXT 1 - 1491 - NIGEL

NIGEL EXT 2 - 1491 - NIGEL

NIGEL UIT 1 - 1491 - NIGEL

NIGEL UIT 2 - 1491 - NIGEL

NIMRODPARK - 1619 - KEMPTON PARK

NINAPARK - 0156 - PRETORIA

NINAPARK EXT 1 - 0156 - NINAPARK

NINAPARK EXT 2 - 0156 - NINAPARK

NINAPARK EXT 3 - 0156 - NINAPARK

NINAPARK EXT 5 - 0156 - NINAPARK

NINAPARK EXT 6 - 0156 - NINAPARK

NINAPARK EXT 7 - 0156 - NINAPARK

NINAPARK EXT 8 - 0156 - NINAPARK

NINAPARK UIT 1 - 0156 - NINAPARK

NINAPARK UIT 2 - 0156 - NINAPARK

NINAPARK UIT 3 - 0156 - NINAPARK

NINAPARK UIT 5 - 0156 - NINAPARK

NINAPARK UIT 6 - 0156 - NINAPARK

NINAPARK UIT 7 - 0156 - NINAPARK

NINAPARK UIT 8 - 0156 - NINAPARK

NIRVANA - 0699 - POLOKWANE

NIRVANA EST - 7806 - CONSTANTIA

NIRVANA HILLS - 4147 - 4093 - NORTHDENE

NISSENVILLE - 6655 - LADISMITH

NJOMBO - 5400 - TSOMO

NKAMBAKO - 0883 - POLOKWANE

NKANDE - 3024 - BLOOD RIVER

NKANDLA - 3855

NKANDLA VILLAGE - 3855 - NKANDLA

NKANGA - 5162 - LIBODE

NKANGALA - 3935 - MTUBATUBA

NKANYEZINI - 3200 - PIETERMARITZBURG

NKAUS - 4788 - QUEEN'S MERCY

NKELABANTWANA - 3246 - HOWICK

NKIDIKITLANA - 0639 - REBONE

NKOGOLWE - 0398 - MOGWASE

NKOMO - 0840 - GIYANI

NKONYENI - 3350 - BERGVILLE

NKOWANKOWA - 0870 - LETABA

NKOZO - 4810 - FLAGSTAFF

NKQUBELA - 6705 - ROBERTSON

NKULULEKO - 9786 - BARKLY EAST

NKULULEKO - 3233 - WARTBURG

NKUMANDENI - 5141 - NGQELENI

NKUMANE - 3741

NKUMBANYUSWA - 4342 - NDWEDWE

NKUNGUMATHE - 3855 - NKANDLA

NKUNGWINI - 5095 - MOUNT FRERE

NKUNZIMBINI - 4824 - LUSIKISIKI

NKURI - 0858 - GIYANI

NKWALINI - 3816 - ESHOWE

NKWAZI - 3223

NKWE - 0616 - MOKOPANE

NKWENKWEZINI - 6170 - PORT ALFRED

NOBEL PARK - 7530 - BELLVILLE

NOBELPARK - 6850 - WORCESTER

NOBOKWE - 5402 - TSOMO

NOBUHLE - 7784 - KHAYELITSHA

NOCOMBOSHE - 3010 - TUGELA FERRY

NOCWANE - 5017 - IDUTYWA

NODALANE - 4255

NOENIEPUT - 8813 - UPINGTON

NOKANENG - 0435 - HAMMANSKRAAL

NOKOMIS - 5007 - IDUTYWA

NOKUKHANYA - 6166 - BATHURST

NOLABAKAZI - 5100 - UMTATA

NOLDICK - 1961 - MEYERTON

NOLL - 6462 - UNIONDALE

NOLLOTHVILLE - 8280 - PORT NOLLOTH

NOLLSWORTH PARK - 4019 - DURBAN NORTH

NOMADOLO - 5100 - UMTATA

NOMAHEYA - 4990 - NQAMAKWE

NOMARANJANA - 3272 - KRANSKOP

NOMDIYA - 3874

NOMLACU - 4800 - BIZANA

NOMONDE - 5500 - MOLTENO

NOMPUMELELO - 6544 - GEORGE

NOMVALO - 5173

NOMZAMO - 5920 - STEYNSBURG

NOMZAMO - 7140 - STRAND

NOMZAMO INFORMAL - 7140 - STRAND

NONDWENI - 3137 - NQUTU

NONGOMA - 3950

NONKQUBELA - 7793 - 7784 - KHAYELITSHA

NONKULULEKO - 4933

NONOTI LIBRARY - 4480 - DARNALL

NONPARELLA - 0617 - REBONE

NONQUBELA LOC - 6185 - ALEXANDRIA

NONTSIZANA - 7750 - 7750 - GUGULETU

NONZWAKAZI - 5780 - BEDFORD

NONZWAKAZI - 7000 - DE AAR

NOOIENSFONTEIN - 7580 - KUILS RIVER

NOOITGEDACHT - 7490 - MATROOSFONTEIN

NOOITGEDACHT - 1747 - MULDERSDRIF

NOOITGEDACHT - 2620 - ORKNEY

NOORDBRUG - 2522 - 2531 - POTCHEFSTROOM

NOORDEINDE - 6056 - 6001 - PORT ELIZABETH

NOORDER-PAARL - 7623 - 7646 - PAARL

NOORDGESIG - 1804 - ORLANDO

NOORDHANG - 2153 - JOHANNESBURG

NOORDHANG EXT 3 - 2153 - JOHANNESBURG

NOORDHANG UIT 3 - 2153 - JOHANNESBURG

NOORDHEUWEL - 6185 - ALEXANDRIA

NOORDHEUWEL - 1739 - 1739 - KRUGERSDORP

NOORDHEUWEL EXT 10 - 1739 - KRUGERSDORP

NOORDHEUWEL EXT 2 - 1739 - 1739 - KRUGERSDORP

NOORDHEUWEL EXT 3 - 1739 - KRUGERSDORP

NOORDHEUWEL EXT 4 - 1756 - 1739 - KRUGERSDORP

NOORDHEUWEL EXT 6 - 1739 - KRUGERSDORP

NOORDHEUWEL EXT 7 - 1739 - KRUGERSDORP

NOORDHEUWEL EXT 9 - 1739 - KRUGERSDORP

NOORDHEUWEL UIT 10 - 1739 - KRUGERSDORP

NOORDHEUWEL UIT 2 - 1739 - 1739 - KRUGERSDORP

NOORDHEUWEL UIT 3 - 1739 - KRUGERSDORP

NOORDHEUWEL UIT 4 - 1756 - 1739 - KRUGERSDORP

NOORDHEUWEL UIT 6 - 1739 - KRUGERSDORP

NOORDHEUWEL UIT 7 - 1739 - KRUGERSDORP

NOORDHEUWEL UIT 9 - 1739 - KRUGERSDORP

NOORDHOEK - 9301 - BLOEMFONTEIN

NOORDHOEK - 7340 - CITRUSDAL

NOORDHOEK - 7979 - FISH HOEK

NOORDHOEK - 9499 - KROONSTAD

NOORDHOEK - 6335 - PATENSIE

NOORDKAAP - 1304 - NELSPRUIT

NOORDKRUIN - 1756 - KRUGERSDORP

NOORDMANVILLE - 9913 - 9913 - TROMPSBURG

NOORDSIG - 3880 - EMPANGENI

NOORDSTAD - 9302 - BLOEMFONTEIN

NOORDWES - 6715 - ASHTON

NOORDWYK - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK EXT 1 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK EXT 10 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK EXT 11 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK EXT 13 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK EXT 14 - 1687 - NOORDWYK

NOORDWYK EXT 15 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK EXT 16 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK EXT 2 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK EXT 21 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK EXT 23 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK EXT 3 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK EXT 31 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK EXT 5 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK EXT 6 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK EXT 7 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK UIT 1 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK UIT 10 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK UIT 11 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK UIT 13 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK UIT 14 - 1687 - NOORDWYK

NOORDWYK UIT 15 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK UIT 16 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK UIT 2 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK UIT 21 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK UIT 23 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK UIT 3 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK UIT 31 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK UIT 5 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK UIT 6 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORDWYK UIT 7 - 1687 - HALFWAY HOUSE

NOORSEKLOOF - 6331 - JEFFREYS BAY

NORFOLK PARK - 7945 - TOKAI

NORKEM PARK - 1631 - 1618 - KEMPTON PARK

NORKEM PARK EXT - 1618 - KEMPTON PARK

NORKEM PARK EXT 1 - 1618 - KEMPTON PARK

NORKEM PARK EXT 2 - 1618 - KEMPTON PARK

NORKEM PARK EXT 3 - 1618 - KEMPTON PARK

NORKEM PARK EXT 4 - 1618 - KEMPTON PARK

NORKEM PARK UIT - 1618 - KEMPTON PARK

NORKEM PARK UIT 1 - 1618 - KEMPTON PARK

NORKEM PARK UIT 2 - 1618 - KEMPTON PARK

NORKEM PARK UIT 3 - 1618 - KEMPTON PARK

NORKEM PARK UIT 4 - 1618 - KEMPTON PARK

NORLIM - 8583 - 8583 - TAUNG STA

NORMANDI - 7570 - KRAAIFONTEIN

NORMANDIEN - 2940 - NEWCASTLE

NORMANVILLE - 6059 - PORT ELIZABETH

NORSCOT - 2055 - JOHANNESBURG

NORSCOT EXT 1 - 2196 - SANDTON

NORSCOT UIT 1 - 2196 - SANDTON

NORTH BANK - 5201 - EAST LONDON

NORTH BEACH - 4063 - 4001 - DURBAN

NORTH CREST - 5100 - UMTATA

NORTH END - 5201 - EAST LONDON

NORTH END - 6056 - 6001 - PORT ELIZABETH

NORTH GATE - 7500 - PAROW

NORTH PINE - 7560 - BRACKENFELL

NORTH RIDING - 2162

NORTH RIDING EXT 1 - 2162 - NORTH RIDING

NORTH RIDING EXT 2 - 2162 - NORTH RIDING

NORTH RIDING EXT 4 - 2162 - NORTH RIDING

NORTH RIDING EXT 6 - 2162 - NORTH RIDING

NORTH RIDING UIT 1 - 2162 - NORTH RIDING

NORTH RIDING UIT 2 - 2162 - NORTH RIDING

NORTH RIDING UIT 4 - 2162 - NORTH RIDING

NORTH RIDING UIT 6 - 2162 - NORTH RIDING

NORTH SHORE EST - 7806 - CONSTANTIA

NORTH SHORE LGD - 7806 - CONSTANTIA

NORTH VILLA - 1501 - BENONI

NORTHAM - 0360

NORTHCLIFF - 7200 - HERMANUS

NORTHCLIFF - 2115 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF EXT 1 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF EXT 10 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF EXT 11 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF EXT 12 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF EXT 13 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF EXT 14 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF EXT 15 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF EXT 16 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF EXT 17 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF EXT 18 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF EXT 19 - 2195 - FLORIDA

NORTHCLIFF EXT 2 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF EXT 20 - 2195 - FLORIDA

NORTHCLIFF EXT 21 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF EXT 22 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF EXT 23 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF EXT 25 - 2195 - FLORIDA

NORTHCLIFF EXT 26 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF EXT 3 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF EXT 4 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF EXT 5 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF EXT 6 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF EXT 7 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF EXT 8 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF EXT 9 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF UIT 1 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF UIT 10 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF UIT 11 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF UIT 12 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF UIT 13 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF UIT 14 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF UIT 15 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF UIT 16 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF UIT 17 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF UIT 18 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF UIT 19 - 2195 - FLORIDA

NORTHCLIFF UIT 2 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF UIT 20 - 2195 - FLORIDA

NORTHCLIFF UIT 21 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF UIT 22 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF UIT 23 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF UIT 25 - 2195 - FLORIDA

NORTHCLIFF UIT 26 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF UIT 3 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF UIT 4 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF UIT 5 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF UIT 6 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF UIT 7 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF UIT 8 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF UIT 9 - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCLIFF VIEW - 2195 - JOHANNESBURG

NORTHCROFT - 4068 - PHOENIX

NORTHDALE - 3221 - 3201 - PIETERMARITZBURG

NORTHDENE - 2499 - CARLETONVILLE

NORTHDENE - 4064 - 4093 - DURBAN

NORTHDENE - 1911 - VANDERBIJLPARK

NORTHDENE PARK - 4093 - QUEENSBURGH

NORTHERN ACRES - 2196 - JOHANNESBURG

NORTHERN PARK - 3201 - PIETERMARITZBURG

NORTHGATE EXT - 2162

NORTHGATE UIT - 2162

NORTHLANDS - 4051 - DURBAN

NORTHLANDS - 2116 - JOHANNESBURG

NORTHLANDS PARK - 4449 - STANGER

NORTHMEAD - 1511 - 1501 - BENONI

NORTHMEAD EXT 1 - 1501 - BENONI

NORTHMEAD EXT 14 - 1501 - BENONI

NORTHMEAD EXT 17 - 1501 - BENONI

NORTHMEAD EXT 2 - 1501 - BENONI

NORTHMEAD EXT 3 - 1501 - BENONI

NORTHMEAD EXT 4 - 1501 - BENONI

NORTHMEAD EXT 6 - 1501 - BENONI

NORTHMEAD EXT 7 - 1501 - BENONI

NORTHMEAD EXT 8 - 1501 - BENONI

NORTHMEAD EXT 9 - 1501 - BENONI

NORTHMEAD UIT 1 - 1501 - BENONI

NORTHMEAD UIT 14 - 1501 - BENONI

NORTHMEAD UIT 17 - 1501 - BENONI

NORTHMEAD UIT 2 - 1501 - BENONI

NORTHMEAD UIT 3 - 1501 - BENONI

NORTHMEAD UIT 4 - 1501 - BENONI

NORTHMEAD UIT 6 - 1501 - BENONI

NORTHMEAD UIT 7 - 1501 - BENONI

NORTHMEAD UIT 8 - 1501 - BENONI

NORTHMEAD UIT 9 - 1501 - BENONI

NORTHRIDGE PARK - 4162 - DURBAN

NORTHRIDING EXT 22 - 2194

NORTHRIDING UIT 22 - 2194

NORTHVIEW - 8301 - KIMBERLEY

NORTHWAY - 4065 - 4051 - DURBAN

NORTHWOLD - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD EXT 1 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD EXT 11 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD EXT 12 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD EXT 13 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD EXT 15 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD EXT 17 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD EXT 2 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD EXT 20 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD EXT 21 - 2155 - NORTHWOLD

NORTHWOLD EXT 23 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD EXT 24 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD EXT 4 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD EXT 40 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD EXT 44 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD EXT 5 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD EXT 6 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD EXT 8 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD UIT 1 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD UIT 11 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD UIT 12 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD UIT 13 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD UIT 15 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD UIT 17 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD UIT 2 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD UIT 20 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD UIT 21 - 2155 - NORTHWOLD

NORTHWOLD UIT 23 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD UIT 24 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD UIT 4 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD UIT 40 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD UIT 44 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD UIT 5 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD UIT 6 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTHWOLD UIT 8 - 2155 - JOHANNESBURG

NORTON - 1401 - GERMISTON

NORTON SQUARE - 7441 - MILNERTON

NORVALSPONT - 9797 - COLESBERG

NORWOOD - 2117 - 2192 - JOHANNESBURG

NORWOOD - 5100 - UMTATA

NORWOOD EST - 7490 - ELSIES RIVER

NORWOOD LGD - 7490 - ELSIESRIVIER

NOSHEZI - 3200 - PIETERMARITZBURG

NOTINTSILA - 5160 - LIBODE

NOTTINGHAM ROAD - 3280 - ESTCOURT

NOTTINGHAMWEG - 3280 - ESTCOURT

NOUPOORT - 5950 - 5950

NOURIVIER - 8252 - KAMIESKROON

NOVUKA - 3227 - IMPENDLE

NOXOWA - 5160 - LIBODE

NOYCEDALE - 1491 - NIGEL

NOZAMBULA - 3915 - KWAMBONAMBI

NQABENI - 4682 - PORT SHEPSTONE

NQADU GREAT PLACE - 5035 - UMTATA

NQAMAKWE - 4990

NQANCULE - 4990 - NQAMAKWE

NQETHO - 3651 - PINETOWN

NQOLOZA - 5380 - COFIMVABA

NQUMAKALA - 5400 - TSOMO

NQUTU - 3135 - NQUTU

NQUTYANA - 5119

NSAVULANI - 0842 - GIYANI

NSELENI - 3882 - EMPANGENI

NSHONGWENI - 3690 - KLOOF

NSIKAZI - 1240

NSILIGWANE - 3170 - PONGOLA

NSINGANE - 4470 - STANGER

NSINGWENI - 3806 - GINGINDLOVU

NSIZWANE - 1345 - KOMATIPOORT

NSUZE - 4400 - 4399 - TONGAAT

NTABANKULU - 4816

NTABASKOP - 4342 - NDWEDWE

NTABATHEMBA - 5365 - CRADOCK

NTABEBOMVU - 3135 - NQUTU

NTABENCUKA - 5160 - LIBODE

NTABENGADLINKOMO - 4800 - BIZANA

NTABENI - 4342 - NDWEDWE

NTABODULI - 5180 - QUMBU

NTAMBANANI - 3880 - EMPANGENI

NTANGENI - 4800 - BIZANA

NTHA - 9630 - LINDLEY

NTHUTHUKOVILLE - 3200 - PIETERMARITZBURG

NTIBANE - 5150 - NGQELENI

NTILE - 5120 - PORT ST JOHNS

NTLAFATSONG - 9476 - ODENDAALSRUS

NTLAMVUKAZI - 4800 - BIZANA

NTLANGANO - 5180 - QUMBU

NTLANGWINI - 4742 - MALUTI

NTLANZAME - 1818 - TSHIAWELO

NTLANZINI - 5040 - WILLOWVALE

NTLAZA - 5114 - UMTATA

NTLENZI - 4810 - FLAGSTAFF

NTLOLOANE - 0776 - POLOKWANE

NTLOZELO - 4800 - BIZANA

NTOKOZWENI - 4089 - 4066 - UMLAZI

NTOKOZWENI F6 - 4089 - UMLAZI

NTOKOZWENI H2 - 4089 - UMLAZI

NTOLA - 4810 - FLAGSTAFF

NTONDWENI - 3935 - MTUBATUBA

NTSAKA - 5100 - UMTATA

NTSESHA - 4990 - NQAMAKWE

NTSHIDI - 3880 - EMPANGENI

NTSHILINI - 5100 - UMTATA

NTSHINTSHI - 5380 - COFIMVABA

NTSIMA - 0711 - POLOKWANE

NTSIMBAKAZI - 5000 - IDUTYWA

NTSIMBINI - 5123

NTSINGISI - 4800 - BIZANA

NTSITO - 5400 - TSOMO

NTSIZWA - 4736 - MOUNT AYLIFF

NTSUBANE - 4820 - LUSIKISIKI

NTSUNDWANE - 5160 - LIBODE

NTSWANATSATI - 9850 - CORNELIA

NTSWELETSOKU - 2891 - ZEERUST

NTUKUSWENI - 3680 - CATO RIDGE

NTUMENI - 3830 - ESHOWE

NTUNDA - 1330

NTUNJAMBILI - 3282 - KRANSKOP

NTUZE - 3867 - MTUNZINI

NTUZUMA - 4032 - KWAZIMELE

NTUZUMA - 4360 - 4359 - KWAMASHU

NTYWENKA - 5170 - TSOLO

NUCAM - 2355 - 2355 - ERMELO

NUFFIELD - 1559 - SPRINGS

NUMBI - 1248 - NELSPRUIT

NUWE GROENPUNT - 7784 - KHAYELITSHA

NUWE LANGERUG - 6850 - WORCESTER

NUWE LOKASIE - 9702 - BETHLEHEM

NUWE LOKASIE - 9400 - 9400 - BRANDFORT

NUWE LOKASIE - 6280 - GRAAFF-REINET

NUWE LOKASIE - 9650 - HEILBRON

NUWE LOKASIE - 6255 - KLIPPLAAT

NUWE LOKASIE - 2380 - PIET RETIEF

NUWE LOKASIE - 9944 - 9944 - WEPENER

NUWE LOKASIE - 9950 - 9950 - ZASTRON

NUWE-SMITSDORP - 0706 - POLOKWANE

NUWEDORP - 7345 - DARLING

NUWEDORPSGEBIED - 8301 - KIMBERLEY

NUWELAND - 7725 - 7700 - KAAPSTAD

NUWERUS - 8201 - BITTERFONTEIN

NUWERUS - 5319 - QUEENSTOWN

NWAMANKENA - 0915 - GIYANI

NWAMANUNGU - 0932 - 0932 - GIYANI

NWAMITWA - 0871 - 0871 - TZANEEN

NXAMAGELE - 5000 - IDUTYWA

NXAMALALA - 3200 - PIETERMARITZBURG

NXAXO - 4960 - BUTTERWORTH

NYAKALLONG - 9492 - 9490 - ALLANRIDGE

NYAKANE - 9661 - BOTHAVILLE

NYANDANA - 5204 - EAST LONDON

NYANDENI - 5160 - LIBODE

NYANGA - 7755 - 7750 - CAPE TOWN

NYANGA EAST - 7750 - NYANGA

NYANGA JUNCTION - 7756 - GUGULETU

NYANGA-OOS - 7750 - NYANGA

NYANISO - 4751 - MAGADLA

NYANISWENI - 5185 - QUMBU

NYANYADU - 3004 - DUNDEE

NYEWENI - 5096 - MOUNT FRERE

NYIDLANA - 4990 - NQAMAKWE

NYLPARK - 0600

NYLSTROOM - 0510 - NYLSTROOM

NYLSTROOM EXT 11 - 0510 - NYLSTROOM

NYLSTROOM EXT 8 - 0510 - NYLSTROOM

NYLSTROOM UIT 11 - 0510 - NYLSTROOM

NYLSTROOM UIT 8 - 0510 - NYLSTROOM

NYOKANA - 5040 - WILLOWVALE

NYONGANE - 1249 - NELSPRUIT

NYONI - 3802 - MANDENI

NYULULA - 4990 - NQAMAKWE

NYUMAGA - 4960 - BUTTERWORTH

NYUSWA - 3660 - BOTHA'S HILL

NYWARA - 5000 - IDUTYWA

NZHELELE - 0993 - 0993 - SIBASA

NZIMAKAZI - 3856 - MAHLABATINI

NZOKHULAYO - 4242 - NDWEDWE

NZOMBANE - 3298 - UMZIMKULU


 

Back


We charge per year what most companies charge per month!

Quick Links

Windows

Windows Hosting

Windows Hosting
For only R223.00 Per Year

More Info

Unix

Unix Hosting

Unix Hosting
For only R164.00 Per Year!

More Info

Your Own Website

Build your own
From only R350.00 Per Year!

More Info


 Copyright: SA Web