Postal Codes
[M]


  Back  

Casino Play Lotto   Play Powerball


M'LAPA-KGOMO - 1373

MAANDAGSHOEK - 1152 - BELFAST

MAANHAARRAND - 0346 - RUSTENBURG

MAASSTROOM - 0623 - MOKOPANE

MABAALSTAD - 2841 - MADIKWE

MABALE - 0792 - POLOKWANE

MABALENI - 5662 -

MABALIA - 1448 - ALBERTON

MABATLANI - 0898 - POLOKWANE

MABEDLANA - 3838 - ULUNDI

MABEHAME - 5080 - MQANDULI

MABELE-A-PODI - 0354 - RUSTENBURG

MABESKRAAL - 0313 - RUSTENBURG

MABETHA MAMADI - 0939 - LOUIS TRICHARDT

MABHEDWINI - 4450 - 4449 - STANGER

MABHUYENI - 3880 - EMPANGENI

MABILLE PARK - 7580 - KUILS RIVER

MABINS - 0894 - POLOKWANE

MABJANENG - 0819 - POLOKWANE

MABOBO - 5090 - MOUNT FRERE

MABODISA - 0364 - RUSTENBURG

MABOGWENI - 3822

MABOINE - 0867 - POLOKWANE

MABOLELA - 9869 - WITSIESHOEK

MABOLOKA - 0197 - MABOPANE

MABOLOKE - 1126 - LYDENBURG

MABOPANE - 0190 - 0190

MABOPANE EXT 1 - 0190 - MABOPANE

MABOPANE UIT 1 - 0190 - MABOPANE

MABOTJA - 0751 - SESHEGO

MABOYI - 0727 - SOVENGA

MABUDU - 2871

MABUYA PARK - 1475 - RUSLOO

MACASSAR - 7784 - 7784 - KHAYELITSHA

MACASSAR - 7134 - 7130 - SOMERSET WEST

MACEKANA - 3880 - EMPANGENI

MACHADODORP - 1170

MACHIBI - 5619

MACHIBISA - 3217 - EDENDALE

MACKENZIE PARK - 1501 - BENONI

MACKENZIE PARK EXT 1 - 1501 - BENONI

MACKENZIE PARK UIT 1 - 1501 - BENONI

MACKENZIEVILLE - 1491 - NIGEL

MACKSAME - 3227 - IMPENDLE

MACKWEZA - 5100 - UMTATA

MACLEANTOWN - 5280

MACLEANVILLE - 6001 - PORT ELIZABETH

MACLEAR - 5480 - 5480

MACUBENI - 5412 - LADY FRERE

MADADA - 4810 - FLAGSTAFF

MADADENI - 2951 - 2951 - MADADENI

MADEIRA PARK - 5319 - QUEENSTOWN

MADEIRA STREET - 5101 - 5101 - UMTATA

MADELA - 5050 - ENGCOBO

MADIBA - 4142 - CHATSWORTH

MADIBA PARK - 0795 - SESHEGO

MADIBENG - 0799 - POLOKWANE

MADIBENG - 8626 - POMFRET

MADIBOGO - 2772 - DELAREYVILLE

MADIBOGOPAN - 2779 - VYRBURG

MADIDI - 0192 - MABOPANE

MADIETANE - 0746 - BAKONE

MADIKGETLA - 9913 - 9913 - TROMPSBURG

MADIKWE - 2840 - MAFIKENG

MADIPELESA - 8537 - TAUNG STATION

MADISANE - 2745 - MAFIKENG

MADLALA - 4240 - PORT SHEPSTONE

MADLAMBO - 5201 - EAST LONDON

MADLANYOKA - 3750 - MID ILLOVO

MADLAYEDWA - 0460 - MARBLE HALL

MADOKODENI - 5180 - QUMBU

MADRAS - 1258

MADWALENI - 5075 - ELLIOTDALE

MADWALENI - 3750 - MID ILLOVO

MAFAHLANENG - 9820 - TWEELING

MAFAKATHINI - 3291 - MERRIVALE

MAFARANA - 0886 - LETSITELE

MAFATSANA - 1981 - 1984 - SEBOKENG

MAFATSANA EXT 1 - 1984 - MAFATSANA

MAFATSANA UIT 1 - 1984 - MAFATSANA

MAFEMANI - 1285 - BUSHBUCKRIDGE

MAFIKENG - 2745 - 2745

MAFINI - 5160 - LIBODE

MAFORA - 9301 - BLOEMFONTEIN

MAGABHENI - 4170 - UMKOMAAS

MAGADLA - 4750

MAGADLELA - 2952 - OSIZWENI

MAGAGULA - 1432

MAGALIES VIEW - 2067

MAGALIES VIEW EXT 1 - 2067 - MAGALIES VIEW

MAGALIES VIEW EXT 15 - 2067 - MAGALIES VIEW

MAGALIES VIEW EXT 17 - 2067 - MAGALIES VIEW

MAGALIES VIEW EXT 22 - 2067 - MAGALIES VIEW

MAGALIES VIEW EXT 24 - 2067 - MAGALIES VIEW

MAGALIES VIEW EXT 25 - 2067 - MAGALIES VIEW

MAGALIES VIEW EXT 26 - 2067 - MAGALIES VIEW

MAGALIES VIEW EXT 29 - 2067 - MAGALIES VIEW

MAGALIES VIEW EXT 30 - 2067 - MAGALIES VIEW

MAGALIES VIEW EXT 31 - 2067 - MAGALIES VIEW

MAGALIES VIEW EXT 4 - 2067 - MAGALIES VIEW

MAGALIES VIEW EXT 5 - 2067 - MAGALIES VIEW

MAGALIES VIEW EXT 7 - 2067 - MAGALIES VIEW

MAGALIES VIEW EXT 8 - 2067 - MAGALIES VIEW

MAGALIES VIEW EXT 9 - 2067 - MAGALIES VIEW

MAGALIESBURG - 1791 - KRUGERSDORP

MAGALIESKRUIN - 0150 - PRETORIA

MAGALIESKRUIN EXT 1 - 0150 - MAGALIESKRUIN

MAGALIESKRUIN EXT 14 - 0150 - MAGALIESKRUIN

MAGALIESKRUIN EXT 9 - 0150 - MAGALIESKRUIN

MAGALIESKRUIN UIT 1 - 0150 - MAGALIESKRUIN

MAGALIESKRUIN UIT 14 - 0150 - MAGALIESKRUIN

MAGALIESKRUIN UIT 9 - 0150 - MAGALIESKRUIN

MAGALIESSIG - 2067

MAGALIESSIG UIT 1 - 2067 - MAGALIESSIG

MAGALIESSIG UIT 15 - 2067 - MAGALIESSIG

MAGALIESSIG UIT 17 - 2067 - MAGALIESSIG

MAGALIESSIG UIT 22 - 2067 - MAGALIESSIG

MAGALIESSIG UIT 24 - 2067 - MAGALIESSIG

MAGALIESSIG UIT 25 - 2067 - MAGALIESSIG

MAGALIESSIG UIT 26 - 2067 - MAGALIESSIG

MAGALIESSIG UIT 29 - 2067 - MAGALIESSIG

MAGALIESSIG UIT 30 - 2067 - MAGALIESSIG

MAGALIESSIG UIT 31 - 2067 - MAGALIESSIG

MAGALIESSIG UIT 4 - 2067 - MAGALIESSIG

MAGALIESSIG UIT 5 - 2067 - MAGALIESSIG

MAGALIESSIG UIT 7 - 2067 - MAGALIESSIG

MAGALIESSIG UIT 8 - 2067 - MAGALIESSIG

MAGALIESSIG UIT 9 - 2067 - MAGALIESSIG

MAGAWENI - 4399 - TONGAAT

MAGELEMBE - 0466 - MARBLE HALL

MAGHEIGHTS - 1435 - KATLEHONG EXT

MAGIDELA - 3263 - CREIGHTON

MAGININDANE - 4207 - UMZINTO

MAGOAI - 0798 - POLOKWANE

MAGOEBASKLOOF - 0731 - POLOKWANE

MAGOG - 4240 - PORT SHEPSTONE

MAGOGENI - 1334 - NELSPRUIT

MAGOGOE - 2769 - MAFIKENG

MAGOGONG - 8575 - 8575

MAGOGONG VILLAGE - 8577 - TAUNG STATION

MAGOLOGOLO - 1030 - SIYABUSWA

MAGOPHENG - 1059 - NEBO

MAGUDU - 3160 - PONGOLA

MAGUSHENI - 4802 - BIZANA

MAHALIBHOMEMI - 2952 - OSIZWENI

MAHASHNI - 3950 - NONGOMA

MAHATLANI - 0846 - GIYANI

MAHEHLE - 3263 - CREIGHTON

MAHEKGWE - 0847 - GAKGAPANE

MAHIHASHINI - 3888

MAHLABATINI - 3865

MAHLAFUNA - 3138

MAHLALELA - 4342 - NDWEDWE

MAHLAMVU - 4820 - LUSIKISIKI

MAHLANGASI - 3951

MAHLATINI - 6170 - PORT ALFRED

MAHLATSWETSA - 9760 - 9760 - EXCELSIOR

MAHLAYIZENI - 3855 - NKANDLA

MAHLUNGULU - 5112

MAHLUTSHINI - 3310 - ESTCOURT

MAHUBE VALLEY - 0064

MAHUSHU - 1253 - HAZYVIEW

MAHWELERENG - 0626 - MOKOPANE

MAHWIBITSANE - 0796 - POLOKWANE

MAIDSTONE - 4380 - 4399 - TONGAAT

MAIJANE - 0736 - MPHAHLELE

MAILE - 0365 - RUSTENBURG

MAILULA PARK - 1475 - RUSLOO

MAILULU - 1475 - RUSLOO

MAILULU EXT 3 - 1475 - RUSLOO

MAILULU UIT 3 - 1475 - RUSLOO

MAIN - 5057 - ENGCOBO

MAIN STREET PAARL - 7622 - 7646 - PAARL

MAITLAND - 7404 - 7405 - CAPE TOWN

MAJA - 0719 - POLOKWANE

MAJANENG - 0402 - HAMMANSKRAAL

MAJOLANTABA - 5120 - PORT ST JOHNS

MAJOSI - 0933 - GIYANI

MAKABA - 9463 - MOTSETHABONG

MAKADIKWE - 1062 - MARBLE HALL

MAKANASKOP - 6139 - GRAHAMSTOWN

MAKAOTA - 9333

MAKAPAANSTAD - 0404 - HAMMANSKRAAL

MAKEKENG - 0489

MAKELEKETLA - 9421 - 9420 - WINBURG

MAKENENG - 9869 - WITSIESHOEK

MAKGABA - 0763 - SOVENGA

MAKGAUNG - 0885 - LETSITELE

MAKGOBISTAD - 2750 - MAFIKENG

MAKGOFE SUPERMARK - 0751 - SESHEGO

MAKGOPE - 0394 - MOGWASE

MAKHADO - 0920 - 0920

MAKHADO - 0955 - DZANANI

MAKHALANENG - 9870

MAKHALATHINI - 3950 - NONGOMA

MAKHASA - 3960 - HLUHLUWE

MAKHAYA - 7784 - KHAYELITSHA

MAKHOSHA - 0826 - GIYANI

MAKHUBUNG - 2745 - MAFIKENG

MAKHUDU - 0777

MAKHUSWANE - 1390 - PHALABORWA

MAKLI - 4960 - BUTTERWORTH

MAKOKO - 1251 - KABOKWENI

MAKOKONO - 0318 - SAULSPOORT

MAKOKSKRAAL - 2712 - VENTERSDORP

MAKOLOKOE - 0273 - BRITS

MAKOMETSANE - 0494 - SIYABUSWA

MAKONDE - 0984 - GIYANI

MAKONYENI - 3987 - JOZINI

MAKOPANE - 0600 - 0601

MAKOPANE EXT 24 - 0601 - MOKOPANE

MAKOPANE EXT 8 - 0601 - MOKOPANE

MAKOPANE UIT 24 - 0601 - MOKOPANE

MAKOPANE UIT 8 - 0601 - MOKOPANE

MAKOPANE WEST - 0657 - MOKOPANE

MAKOPANE-WES - 0657 - MOKOPANE

MAKOPPA - 0381 - THABAZIMBI

MAKOSHA - 0841 - GIYANI

MAKULA SECTION - 1431 - KATLEHONG

MAKULEKE - 1007 - MALAMULELE

MAKUYA - 0973 - THOHOYANDOU

MAKWABABA - 5400 - TSOMO

MAKWANTINI - 4800

MAKWASSIE - 2650 - 2650

MALABAR - 6026 - 6020 - PORT ELIZABETH

MALABAR EXT 2 - 6020 - PORT ELIZABETH

MALABAR EXT 5 - 6020 - PORT ELIZABETH

MALABAR UIT 2 - 6020 - PORT ELIZABETH

MALABAR UIT 5 - 6020 - PORT ELIZABETH

MALAGAS PARK - 7441 - MILNERTON

MALAMALA - 1353 - SKUKUZA

MALAMULELE - 0982 - 0982

MALANSHOF - 2194 - JOHANNESBURG

MALANSHOF EXT 1 - 2194 - JOHANNESBURG

MALANSHOF EXT 17 - 2194 - JOHANNESBURG

MALANSHOF EXT 2 - 2194 - JOHANNESBURG

MALANSHOF EXT 3 - 2194 - JOHANNESBURG

MALANSHOF EXT 4 - 2194 - JOHANNESBURG

MALANSHOF EXT 5 - 2194 - JOHANNESBURG

MALANSHOF EXT 6 - 2194 - JOHANNESBURG

MALANSHOF EXT 7 - 2194 - JOHANNESBURG

MALANSHOF EXT 8 - 2194 - JOHANNESBURG

MALANSHOF EXT 9 - 2194 - JOHANNESBURG

MALANSHOF UIT 1 - 2194 - JOHANNESBURG

MALANSHOF UIT 17 - 2194 - JOHANNESBURG

MALANSHOF UIT 2 - 2194 - JOHANNESBURG

MALANSHOF UIT 3 - 2194 - JOHANNESBURG

MALANSHOF UIT 4 - 2194 - JOHANNESBURG

MALANSHOF UIT 5 - 2194 - JOHANNESBURG

MALANSHOF UIT 6 - 2194 - JOHANNESBURG

MALANSHOF UIT 7 - 2194 - JOHANNESBURG

MALANSHOF UIT 8 - 2194 - JOHANNESBURG

MALANSHOF UIT 9 - 2194 - JOHANNESBURG

MALATANE - 0604 - MOKOPANE

MALEBOGO - 9482 - HERTZOGVILLE

MALEBOHO - 0806 - POLOKWANE

MALEKUTU - 1256 - WHITE RIVER

MALELANE - 1320

MALENGE - 3267 - HOWICK

MALEPELEPE - 5170 - TSOLO

MALIBU VILLAGE - 7100 - EERSTE RIVER

MALKOPBAAI - 8130 - LAMBERTSBAAI

MALMESBURY - 7299 - 7300

MALMESBURY EXT 1 - 7300

MALMESBURY UIT 1 - 7300

MALUKAZI - 4110 - 4133 - ISIPINGO

MALUNGA PARK - 7750 - GUGULETU

MALUTI - 4740 - 4740

MALVERN - 4055 - 4093

MALVERN - 2094 - JOHANNESBURG

MALVERN EAST - 1401 - GERMISTON

MALVERN EAST EXT - 2007 - BEDFORDVIEW

MALVERN EAST EXT 1 - 2007 - BEDFORDVIEW

MALVERN EAST EXT 2 - 2007 - BEDFORDVIEW

MALVERN EAST EXT 2 - 1401 - PRIMROSE

MALVERN EAST EXT 3 - 2007 - BEDFORDVIEW

MALVERN EAST EXT 3 - 1401 - PRIMROSE

MALVERN EAST EXT 6 - 1401 - PRIMROSE

MALVERN-OOS - 1401 - GERMISTON

MALVERN-OOS UIT - 2007 - BEDFORDVIEW

MALVERN-OOS UIT 1 - 2007 - BEDFORDVIEW

MALVERN-OOS UIT 2 - 2007 - BEDFORDVIEW

MALVERN-OOS UIT 2 - 1401 - PRIMROSE

MALVERN-OOS UIT 3 - 2007 - BEDFORDVIEW

MALVERN-OOS UIT 3 - 1401 - PRIMROSE

MALVERN-OOS UIT 6 - 1401 - PRIMROSE

MAMABALA-DITLOU - 0896 - TRICHARDTSDAL

MAMADI - 0962

MAMADILA - 0705 - POLOKWANE

MAMAFUBEDU - 9640 - 9640 - PETRUS STEYN

MAMAHABANE - 9450 - VENTERSBURG

MAMAOLA - 0745 - CHUENESPOORT

MAMAOLO - 0801 - POLOKWANE

MAMATSHA - 0879

MAMBEDWINI - 4470 - MAPUMULO

MAMELODI - 0101 - 0122 - PRETORIA

MAMELODI EAST - 0177 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI EAST EXT 10 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI EAST EXT 11 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI EAST EXT 13 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI EAST EXT 2 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI EAST EXT 3 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI EAST EXT 4 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI EAST EXT 5 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI EAST EXT 6 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI EXT - 0122 - MAMELODI

MAMELODI EXT 2 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI EXT 3 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI EXT 4 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI EXT 5 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI EXT 6 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI GARDENS - 0122 - MAMELODI

MAMELODI GARDENS EXT 1 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI GARDENS EXT 2 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI GARDENS EXT 4 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI TUINE - 0122 - MAMELODI

MAMELODI TUINE UIT 1 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI TUINE UIT 2 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI TUINE UIT 4 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI UIT - 0122 - MAMELODI

MAMELODI UIT 2 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI UIT 3 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI UIT 4 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI UIT 5 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI UIT 6 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI WEST - 0122 - MAMELODI

MAMELODI-OOS - 0177 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI-OOS UIT 10 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI-OOS UIT 11 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI-OOS UIT 13 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI-OOS UIT 2 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI-OOS UIT 3 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI-OOS UIT 4 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI-OOS UIT 5 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI-OOS UIT 6 - 0122 - MAMELODI

MAMELODI-WES - 0122 - MAMELODI

MAMETLHAKE - 0432 - BAMOKGOKO

MAMOGALESKRAAL - 0265 - BRITS

MAMPE - 8301 - KIMBERLEY

MAMRE - 7347 - 7349 - DASSENBERG

MANABA BEACH - 4276 - MARGATE

MANAMAKGOTHENG - 0351 - SWARTKLIP

MANAMELA - 2847 - 2847 - MADIKWE

MANANGA - 1354 - SKUKUZA

MANCAM - 5080 - MQANDULI

MANCINZA - 4035 - MARBLE RAY

MANCORP MINE - 8423 - POSTMASBURG

MANDALAY - 7785 - MITCHELLS PLAIN

MANDELA - 1519 - DAVEYTON

MANDELA - 9585 - PARYS

MANDELA PARK - 7806 - HOUT BAY

MANDELA PARK - 1435 - KATLEHONG EXT

MANDELA PARK - 7784 - KHAYELITSHA

MANDELA PARK - 9430 - VIRGINIA

MANDELA PARK - 9870 - WITSIESHOEK

MANDELA SECTION - 1782 - BEKKERSDAL

MANDELA SQUARE - 6506 - MOSSELBAY

MANDELA SQUARE - 6850 - WORCESTER

MANDELA SQUATER CAMP - 2210 - DELMAS

MANDELA VILLAGE - 1022 - KWAMHLANGA

MANDELA VILLAGE - 0112 - PRETORIA

MANDELAHOOGTE - 6625 - OUDTSHOORN

MANDENI - 4490 - 4490 - STANGER

MANDILENI - 5089 - MOUNT FRERE

MANDLANKALA - 3887 - ESIKHAWINI

MANDOR - 0170 - SILVERTON

MANENBERG - 7767 - 7764 - GATESVILLE

MANENZHE - 0967

MANGANENG - 1127 - SEKHUKHUNE

MANGAUNG - 9307 - 9323 - BLOEMFONTEIN

MANGENI - 3135 - NQUTU

MANGEZI - 3886 - KWADLANGEZWA

MANGOLD PARK - 6070 - PORT ELIZABETH

MANGOLOANENG - 4790 - MOUNT FLETCHER

MANKURWANE - 8345 - 8345 - KIMBERLEY

MANKURWANE PHASE 1 - 8345 - MANKURWANE

MANKWENG - 0727 - POLOKWANE

MANLEY FLATS - 6145 - GRAHAMSTOWN

MANNY'S - 9486

MANOGE - 1071 - MIDDELBURG

MANOKWANE - 8561

MANOR - 3201 - PIETERMARITZBURG

MANOR GARDENS - 4001 - DURBAN

MANOR HEIGHTS - 6220 - DESPATCH

MANORS - 3610 - PINETOWN

MANQUZU - 4810 - FLAGSTAFF

MANTEKU - 4820 - LUSIKISIKI

MANTHATA - 0788 - SUPERBIA

MANTHESTAD - 8585 - TAUNG STA

MANTHINTA - 4256

MANTSHO - 0396 - MOGWASE

MANUBI - 4960 - BUTTERWORTH

MANUFACTA - 1724 - ROODEPOORT

MANYAMA - 0753 - POLOKWANE

MANYANANI - 7794 - KHAYELITSHA

MANYAVU - 3680 - CATO RIDGE

MANYEDING - 8482 - MOTHIBISTAD

MANYELETI - 1362 - HLUVUKANI

MANYETSENG - 9748 - 9745 - LADYBRAND

MANZANA - 3019

MANZANA - 5050 - ENGCOBO

MANZENGWENYA - 3985 - JOZINI

MANZI - 5080 - MQANDULI

MANZIBOMVU - 3974 - MBAZWANA

MANZIL PARK - 2577 - KLERKSDORP

MANZIMAHLE - 5455 - CALA

MAOKENG - 9499 - 9499 - KROONSTAD

MAOKENG - 1632 - TEMBISA

MAOKENG EXT 1 - 1632 - TEMBISA

MAOKENG EXT 7 - 1632 - TEMBISA

MAOKENG UIT 1 - 1632 - TEMBISA

MAOKENG UIT 7 - 1632 - TEMBISA

MAOLOGANE - 0366 - RUSTENBURG

MAPAPUTLE - 0397 - MOGWASE

MAPELA - 0610 - MOKOPANE

MAPETLA - 1818 - TSHIAWELO

MAPETLA EAST - 1818 - TSHIAWELO

MAPETLA EXT - 1818 - TSHIAWELO

MAPETLA EXT 1 - 1818 - TSHIAWELO

MAPETLA EXT 2 - 1818 - TSHIAWELO

MAPETLA EXT 3 - 1818 - TSHIAWELO

MAPETLA UIT - 1818 - TSHIAWELO

MAPETLA UIT 1 - 1818 - TSHIAWELO

MAPETLA UIT 2 - 1818 - TSHIAWELO

MAPETLA UIT 3 - 1818 - TSHIAWELO

MAPETLA-OOS - 1818 - TSHIAWELO

MAPFONTEIN - 4740 - MALUTI

MAPHALLE - 0827 - MOLOTOTSI

MAPHANGA - 1431 - KATLEHONG

MAPHIKELA - 9323 - GASEHUNELO

MAPHODI - 9917 - 9917 - SPRINGFONTEIN

MAPHOITSILE - 8575 - MAGOGONG

MAPHOPHOMA - 3950 - NONGOMA

MAPONTO - 0823 - POLOKWANE

MAPUMULO - 4470 - STANGER

MAQHIKIZANA - 4126 - DOONSIDE

MAQONGQO - 3199

MAQWAKAZI - 3815 - ESHOWE

MARA - 0934 - LOUIS TRICHARDT

MARABASTAD - 0002 - PRETORIA

MARAFE - 1868 - KWAXUMA

MARAIS STEYN PARK - 1609 - EDENVALE

MARAIS TSP - 6001 - PORT ELIZABETH

MARAISBURG - 1700 - 1709 - FLORIDA

MARAPALLO - 0378 - RUSTENBURG

MARAPYANE - 0431 - SKILPADFONTEIN

MARASHU - 4810 - FLAGSTAFF

MARBLE HALL - 0450 - 0450

MARBLE HALL EXT 5 - 0450 - MARBLE HALL

MARBLE HALL UIT 5 - 0450 - MARBLE HALL

MARBLE RAY - 4035 - 4037 - DURBAN

MARBURG - 4252

MARBURG EXT 13 - 4240 - PORT SHEPSTONE

MARBURG EXT 14 - 4240 - PORT SHEPSTONE

MARBURG EXT 18 - 4240 - PORT SHEPSTONE

MARBURG EXT 22 - 4240 - PORT SHEPSTONE

MARBURG EXT 3 - 4240 - PORT SHEPSTONE

MARBURG EXT 6 - 4240 - PORT SHEPSTONE

MARBURG TOWN BOARD MCP - 4240 - PORT SHEPSTONE

MARBURG UIT 13 - 4240 - PORT SHEPSTONE

MARBURG UIT 14 - 4240 - PORT SHEPSTONE

MARBURG UIT 22 - 4240 - PORT SHEPSTONE

MARBURG UIT 3 - 4240 - PORT SHEPSTONE

MARBURG UIT 6 - 4240 - PORT SHEPSTONE

MARCELLE - 6191 - KENTON ON SEA

MARCHAND - 8873 - KAKAMAS

MARCONI BEAM - 7447 - MILNERTON

MARE - 1059

MAREETSANE - 2715

MARGATE - 4275

MARIANHILL MONASTERY - 3624 - PINETOWN

MARIANN HEIGHTS - 3610 - PINETOWN

MARIANN RIDGE - 3610 - PINETOWN

MARIANN RIF - 3610 - PINETOWN

MARIANNHILL - 3610 - PINETOWN

MARIANNHILL INDUSTRIAL PARK - 3610 - PINETOWN

MARIANNHILL PARK - 3610 - PINETOWN

MARIBANA - 0778 - SUPERBIA

MARIESHAFT - 1491 - NIGEL

MARIEVLEI - 1554 - BRAKPAN

MARIEVLEI EXT 10 - 1554 - BRAKPAN

MARIEVLEI EXT 20 - 1554 - BRAKPAN

MARIEVLEI EXT 3 - 1554 - BRAKPAN

MARIEVLEI UIT 10 - 1554 - BRAKPAN

MARIEVLEI UIT 20 - 1554 - BRAKPAN

MARIEVLEI UIT 3 - 1554 - BRAKPAN

MARIKANA - 0284

MARIMBA GARDENS - 1475 - RUSLOO

MARIMBA GARDENS EXT 14 - 1475 - RUSLOO

MARIMBA GARDENS EXT 2 - 1475 - RUSLOO

MARIMBA GARDENS EXT 25 - 1475 - RUSLOO

MARIMBA GARDENS EXT 26 - 1475 - RUSLOO

MARIMBA GARDENS EXT 4 - 1475 - RUSLOO

MARIMBA GARDENS EXT 6 - 1475 - RUSLOO

MARIMBA GARDENS EXT 9 - 1475 - RUSLOO

MARIMBA GARDENS UIT 14 - 1475 - RUSLOO

MARIMBA GARDENS UIT 2 - 1475 - RUSLOO

MARIMBA GARDENS UIT 25 - 1475 - RUSLOO

MARIMBA GARDENS UIT 26 - 1475 - RUSLOO

MARIMBA GARDENS UIT 4 - 1475 - RUSLOO

MARIMBA GARDENS UIT 6 - 1475 - RUSLOO

MARIMBA GARDENS UIT 9 - 1475 - RUSLOO

MARINA BEACH - 4281 - MARGATE

MARINA DA GAMA - 7945 - RETREAT

MARINA EST - 7945 - MUIZENBERG

MARINA EST - 7130 - SOMERSET WEST

MARINA MOORINGS - 7945 - MUIZENBERG

MARINDA PARK - 7580 - KUILS RIVER

MARINE PARADE - 4056 - 4001 - DURBAN

MARINE TERMINAL - 4137 - 4001 - DURBAN

MARINO HEIGHTS - 4091 - DURBAN

MARISHANE - 1064 - GROBLERSDAL

MARISTER - 1623 - 1623 - KEMPTON PARK

MARITE - 1284 - BUSHBUCKRIDGE

MARKEN - 0605 - MOKOPANE

MARKET SQUARE - 6141 - GRAHAMSTOWN

MARKET SQUARE - 7200 - HERMANUS

MARKET SQUARE - 8301 - KIMBERLEY

MARKET SQUARE - 5601 - KING WILLIAM'S TOWN

MARKET SQUARE - 9499 - KROONSTAD

MARKMAN TSP - 6210 - SWARTKOPS

MARKPLEIN - 6141 - GRAHAMSTAD

MARKPLEIN - 7200 - HERMANUS

MARKPLEIN - 8301 - KIMBERLEY

MARKPLEIN - 5601 - KING WILLIAM'S TOWN

MARKPLEIN - 9499 - KROONSTAD

MARLANDS - 1401 - GERMISTON

MARLANDS EXT - 1401 - GERMISTON

MARLANDS EXT 6 - 1401 - GERMISTON

MARLANDS EXT 7 - 1401 - GERMISTON

MARLANDS EXT 8 - 1401 - GERMISTON

MARLANDS UIT - 1401 - GERMISTON

MARLANDS UIT 6 - 1401 - GERMISTON

MARLANDS UIT 7 - 1401 - GERMISTON

MARLANDS UIT 8 - 1401 - GERMISTON

MARLBORO - 2063 - JOHANNESBURG

MARLBORO EXT 1 - 2063 - JOHANNESBURG

MARLBORO GARDENS - 2063 - MARLBORO

MARLBORO NORTH - 2063 - JOHANNESBURG

MARLBORO SOUTH - 2063 - JOHANNESBURG

MARLBORO TUINE - 2063 - MARLBORO

MARLBORO UIT 1 - 2063 - JOHANNESBURG

MARLBORO-NOORD - 2063 - JOHANNESBURG

MARLBORO-SUID - 2063 - JOHANNESBURG

MARLBOROUGH PARK - 7560 - BRACKENFELL

MARLBOROUGH PARK - 4052 - DURBAN

MARNITZ - 0620 - MOKOPANE

MAROBENG - 9790 - THABA NCHU

MAROELA - 0487 - THABAZIMBI

MAROELANA - 0161 - 0081 - PRETORIA

MAROKOLONG - 0434 - HAMMANSKRAAL

MARQUARD - 9610 - 9610

MARSEILLES - 9747 - 9747

MARSHALLTOWN - 2107 - 2001 - JOHANNESBURG

MARTESHAFT - 1491 - NIGEL

MARTINDALE - 6146 - GRAHAMSTOWN

MARTINDALE - 2092 - JOHANNESBURG

MARTINVILLE - 7130 - SOMERSET WEST

MARULAKOLOLO - 0636 - MOKOPANE

MARULANENG - 1067

MARVIN PARK - 7130 - SOMERSET WEST

MARYDALE - 8910 - 8910

MARYVALE - 2192 - JOHANNESBURG

MARYVALE EXT 6 - 2192 - JOHANNESBURG

MARYVALE UIT 6 - 2192 - JOHANNESBURG

MASADA - 1020 - BRONKHORSTSPRUIT

MASAKANE - 9742 - JAMESTOWN

MASAKENG - 2623

MASAKENG - 9745 - 9745 - LADYBRAND

MASAKHE - 5425 - STERKSTROOM

MASAKONA - 0941 - 0941 - GIYANI

MASALENG - 9869 - WITSIESHOEK

MASAMANE - 2757

MASECHABA - 9877 - WITSIESHOEK

MASEKE - 1396 - PHALABORWA

MASEMOLA - 1060 - GROBLERSDAL

MASHAENG - 9725 - FOURIESBURG

MASHAMAITE - 0822 - POLOKWANE

MASHAMBA - 0942 - 0942 - LOUIS TRICHARDT

MASHASHANE - 0743 - POLOKWANE

MASHAU - 0943 - 0943 - LOUIS TRICHARDT

MASHINGA - 3855 - NKANDLA

MASHISHIMALE - 1395 - PHALABORWA

MASHISHING - 1123 - LYDENBURG

MASHITE - 0785 - MPHAHLELE

MASHOBOHLENG - 0821 - POLOKWANE

MASIA - 0944 - 0944 - GIYANI

MASIBAMBANE - 5460 - ELLIOT

MASIBEKELA - 1342 - KOMATIPOORT

MASIBI - 2745 - MAFIKENG

MASILO - 9414 - 9410 - THEUNISSEN

MASINCEDANE - 5133

MASINGITA - 0832 - 0832 - GIYANI

MASINYASANA - 7070 - VICTORIA WEST

MASIPHUMELELE - 7975 - FISH HOEK

MASISI - 0989 - 0989 - SIBASA

MASITSHABA - 1494

MASKAHANE - 7220 - GANS BAY

MASKAMSIG - 8170 - VANRHYNSDORP

MASODI - 0646 - POTGIETERUS

MASOHENG - 1821 - LENASIA

MASOHENG - 1908 - 1908 - VANDERBIJLPARK

MASONS MILL - 3201 - PIETERMARITZBURG

MASONTI - 5090 - MOUNT FRERE

MASSONDALE - 2951 - MADADENI

MASUNDWINI - 3808

MASUTLHE - 2767 - MAFIKENG

MASWANENG - 0479 - MARBLE HALL

MASWAZINI - 3226 - ELANDSKOP

MATAFFIN - 1205 - NELSPRUIT

MATALENG - 8375 - BARKLY WEST

MATAMELA - 0008

MATATIELE - 4730 - 4730

MATAVHELA - 0990 - 0990 - SIBASA

MATCO - 2275 - KRIEL

MATHABATHA - 0733 - POLOKWANE

MATHIBESTAD - 0418 - SWARTBOOISTAD

MATHOLESVILLE - 1725 - ROODEPOORT

MATIBIDI - 1274 - GRASKOP

MATIDZE - 0988 - 0988 - SIBASA

MATIELAND - 7602 - STELLENBOSCH

MATIMATOLO - 3250 - GREYTOWN

MATIWANE - 3370 - LADYSMITH

MATJEKA - 0820 - POLOKWANE

MATJHIRINI - 0475 - SIYABUSWA

MATJIES RIVER - 6634 - OUDTSHOORN

MATJIESFONTEIN - 6901 - LAINGSBURG

MATJIESKLOOF - 8240 - SPRINGBOK

MATJIESRIVIER - 6634 - OUDTSHOORN

MATLAKENG - 9869 - WITSIESHOEK

MATLALANE - 0642 - REBONE

MATLAMETLO - 0367 - RUSTENBURG

MATLAPANENG - 8605 - TAUNG STATION

MATLOSANE - 2575 - KLERKSDORP

MATOLA FARM - 3610 - PINETOWN

MATOMBE - 4820 - LUSIKISIKI

MATONANA - 5100 - UMTATA

MATOPORONG - 9904 - 9904 - REDDERSBURG

MATROOSFONTEIN - 7489 - 7490 - CAPE TOWN

MATSHEKHENG - 9869 - WITSIESHOEK

MATSHELAPATA - 0764 - BOYNE

MATSHENG - 8594 - TAUNG STA

MATSHETSHA - 4810 - FLAGSTAFF

MATSHONA - 5130 - TABANKULU

MATSIKENG - 9869 - WITSIESHOEK

MATSULU - 1203 - NELSPRUIT

MATWABENG - 9485 - 9600 - SENEKAL

MATYENI - 5090 - MOUNT FRERE

MATZOTSHWENI - 5400 - TSOMO

MAUBANE - 0412 - MPHE-BATHO

MAUERSNEK - 9745 - LADYBRAND

MAULUMA VILLAGE - 0992 - MUNGOMANI

MAUMONG - 0285 - MARIKANA

MAURITIUS - 6265 - JANSENVILLE

MAUTSE - 9720 - 9720 - ROSENDAL

MAVAMBE - 0998 - MALAMULELE

MAVELEBAYI - 9768

MAVIMBELA SECTION - 1434 - KWENZEKILE

MAVUSO - 5706 - DESPATCH

MAVUYA - 5445 - INDWE

MAWK - 3112

MAXAKENI - 1283 - BUSHBUCKRIDGE

MAXEGWENI - 5090 - MOUNT FRERE

MAXMEAD - 3610 - PINETOWN

MAYATS - 3640 - KLOOF

MAYBERRY PARK - 1481 - 1448 - ALBERTON

MAYBERRY PARK EXT 1 - 1448 - ALBERTON

MAYBERRY PARK UIT 1 - 1448 - ALBERTON

MAYDON WHARF - 4057 - 4001 - DURBAN

MAYE - 3950 - NONGOMA

MAYFAIR - 2108 - 2092 - JOHANNESBURG

MAYFAIR NORTH - 2092 - JOHANNESBURG

MAYFAIR SOUTH - 2092 - JOHANNESBURG

MAYFAIR WEST - 2092 - JOHANNESBURG

MAYFAIR-NOORD - 2092 - JOHANNESBURG

MAYFAIR-SUID - 2092 - JOHANNESBURG

MAYFAIR-WES - 2092 - JOHANNESBURG

MAYFIELD PARK - 2091 - JOHANNESBURG

MAYFIELD VILLAGE - 7780 - LANSDOWNE

MAYHEIGHTS - 1431 - KATLEHONG

MAYIBUYE - 1636 - TEMBISA

MAYNARDVILLE - 7800 - WYNBERG

MAYOR'S WALK - 3208 - 3201 - PIETERMARITZBURG

MAYTIME CENTRE - 3624 - PINETOWN

MAYVILLE - 4058 - 4091 - DURBAN

MAYVILLE - 0084 - PRETORIA

MAZENZELE - 2624 - ORKNEY

MAZEPPA BAY - 4960 - BUTTERWORTH

MAZIBUKO HOSTEL - 1435 - KATLEHONG EXT

MAZOLWANDLE - 1344 - KOMATIPOORT

MBABANE - 3080 - DANNHAUSER

MBABAZANE - 3214 - PIETERMARITZBURG

MBALENHLE - 4191

MBALENTLE - 2285 - EVANDER

MBALISWENI - 5180 - QUMBU

MBAMBISO - 1335 - SHONGWE MISSION

MBANGCOLO - 5000 - IDUTYWA

MBANGO VALLEY - 4240 - PORT SHEPSTONE

MBANGWANE - 1355 - NELSPRUIT

MBAZWANA - 3974 - MKUZE

MBEKA - 3232

MBEKWENI - 7626 - 7655 - PAARL

MBHETANA - 0899 - POLOKWANE

MBIBANE - 0449 - 0449 - MARBLE HALL

MBITANE - 4470 - MAPUMULO

MBIYO - 3222

MBIZANA - 5687

MBOKAZI - 4820 - LUSIKISIKI

MBOKOTA - 0917 - LOUIS TRICHARDT

MBOKOTWANA - 4960 - BUTTERWORTH

MBOLOMBE - 4450 - 4449 - STANGER

MBOLOMPENI - 5664

MBOLOMPO - 5100 - UMTATA

MBONDA - 5090 - MOUNT FRERE

MBOTYI - 4820 - LUSIKISIKI

MBOZAMO - 4310 - INANDA

MBOZISA - 5100 - UMTATA

MBULUKWEZA - 5400 - TSOMO

MBULWANE - 3250 - GREYTOWN

MBULWINI - 4454 - STANGER

MBUQE - 5100 - UMTATA

MBUQE EXT - 5100 - 5100 - UMTATA

MBUQE PARK - 5100 - UMTATA

MBUQE PARK EXT - 5100 - UMTATA

MBUQE PARK UIT - 5100 - UMTATA

MBUQE UIT - 5100 - 5100 - UMTATA

MBUTU - 4820 - LUSIKISIKI

MCETHENI - 4810 - FLAGSTAFF

MCGREGOR - 6708 - ROBERTSON

MCNAMEE VILLAGE - 6200 - PORT ELIZABETH

MCNAUGHTON - 6241 - GAMBLEVILLE

MCOSELA - 4254

MCUBAKAZI - 4961 - 4961 - MSOBOMVU

MDAKENI - 5201 - EAST LONDON

MDANISHINI - 3310 - ESTCOURT

MDANTSANE - 5219 - 5219 - EAST LONDON

MDASHA - 4216

MDC - 7800

MDEDELWA - 5180 - QUMBU

MDENI - 5183 - QUMBU

MDLADLA - 1359

MDLAZI - 5090 - MOUNT FRERE

MDLOKOHLO - 4342 - NDWEDWE

MDWAKA - 5080 - MQANDULI

MDWEBU - 3310 - ESTCOURT

MEADOWBROOK - 1609 - EDENVALE

MEADOWDALE - 1614 - EDENVALE

MEADOWHURST - 2153 - JOHANNESBURG

MEADOWLANDS - 1851 - 1852

MEADOWLANDS EXT 1 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS EXT 10 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS EXT 11 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS EXT 12 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS EXT 2 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS EXT 3 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS EXT 4 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS EXT 5 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS EXT 6 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS EXT 7 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS EXT 8 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS EXT 9 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS UIT 1 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS UIT 10 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS UIT 11 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS UIT 12 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS UIT 2 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS UIT 3 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS UIT 4 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS UIT 5 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS UIT 6 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS UIT 7 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS UIT 8 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWLANDS UIT 9 - 1852 - MEADOWLANDS

MEADOWRIDGE - 7806 - CONSTANTIA

MEADOWS - 3201 - PIETERMARITZBURG

MEDICAL SCHEME - 4047 - DURBAN

MEDUNSA - 0204 - PRETORIA

MEER EN SEE - 3901

MEERHOF - 0216 - HARTBEESPOORT

MEERLAND - 7395 - SALDANHA

MEERLUS - 1090 - WITBANK

MEGA MILLIONS - 8019

MEGAMILLIONS - 8019

MEGAWATT PARK - 2157 - JOHANNESBURG

MEHLOMANE - 3938 - NONGOMA

MEHLOMNYAMA - 4246 - PORT SHEPSTONE

MEIRINGSPARK - 2571 - KLERKSDORP

MEIRINGSPARK - 6850 - WORCESTER

MELDENE - 2092

MELK RIVER - 0541 - MOKOPANE

MELKBOSSTRAND - 7437 - 7441 - CAPE TOWN

MELKHOUTFONTEIN - 6676 - STILL BAY

MELLOWWOOD - 4990 - NQAMAKWE

MELMOTH - 3835

MELODIE - 0216 - HARTBEESPOORT

MELODING - 9430 - VIRGINIA

MELODING LOC - 9430 - VIRGINIA

MELON - 6365 - PORT ELIZABETH

MELROSE ARCH - 2076 - JOHANNESBURG

MELROSE EST - 2196 - JOHANNESBURG

MELROSE GARDENS - 2196 - JOHANNESBURG

MELROSE NORTH - 2196 - JOHANNESBURG

MELROSE-NOORD - 2196 - JOHANNESBURG

MELTON ROSE - 7101 - 7100 - EERSTE RIVER

MELTON VILLAGE - 7100 - EERSTE RIVER

MELTONWOLD - 7071 - VICTORIA WEST

MELVILLE - 2109 - 2092 - JOHANNESBURG

MELVILLE - 4240 - PORT SHEPSTONE

MELVILLE - 4450 - 4449 - STANGER

MEMEL - 2970

MENDU - 3879 - EMPANGENI

MENDU - 5100 - UMTATA

MENLO PARK - 0102 - 0081

MENLYN - 0063 - 0181 - PRETORIA

MENLYN EXT 2 - 0181 - WATERKLOOF

MENLYN EXT 3 - 0181 - WATERKLOOF

MENLYN UIT 2 - 0181 - WATERKLOOF

MENLYN UIT 3 - 0181 - WATERKLOOF

MENTE - 5000 - IDUTYWA

MEQHELENG - 9732 - 9730 - FICKSBURG

MERAFE - 1823 - LENASIA

MERAFONG - 9483 - 9480 - ODENDAALSRUS

MERCURY DRIVE - 4240 - PORT SHEPSTONE

MEREBANK - 4059 - 4052 - DURBAN

MEREBANK CENTRAL - 4104 - DURBAN

MEREDALE - 2091 - JOHANNESBURG

MEREDALE EXT 1 - 2091 - JOHANNESBURG

MEREDALE EXT 11 - 2091 - JOHANNESBURG

MEREDALE EXT 12 - 2091 - JOHANNESBURG

MEREDALE EXT 2 - 2091 - JOHANNESBURG

MEREDALE EXT 4 - 2091 - JOHANNESBURG

MEREDALE EXT 6 - 2091 - JOHANNESBURG

MEREDALE EXT 7 - 2091 - JOHANNESBURG

MEREDALE EXT 9 - 2091 - JOHANNESBURG

MEREDALE UIT 1 - 2091 - JOHANNESBURG

MEREDALE UIT 11 - 2091 - JOHANNESBURG

MEREDALE UIT 12 - 2091 - JOHANNESBURG

MEREDALE UIT 2 - 2091 - JOHANNESBURG

MEREDALE UIT 4 - 2091 - JOHANNESBURG

MEREDALE UIT 6 - 2091 - JOHANNESBURG

MEREDALE UIT 7 - 2091 - JOHANNESBURG

MEREDALE UIT 9 - 2091 - JOHANNESBURG

MEREWENT - 4052 - DURBAN

MERITING - 9323 - 9323 - KAGISANONG

MERLEWOOD - 4240 - PORT SHEPSTONE

MERRIESPRUIT - 9433 - 9430 - VIRGINIA

MERRIVALE - 3291 - 3291 - HOWICK

MERRIVALE HEIGHTS - 3291 - MERRIVALE

MERRIVALEHOOGTE - 3291 - MERRIVALE

MERROW DOWN - 2021 - JOHANNESBURG

MERRYDALE - 7785 - MITCHELLS PLAIN

MERRYDALE PARK - 7785 - MITCHELLS PLAIN

MERWEVILLE - 6940 - BEAUFORT WEST

MESSINA - 0900 - 0900

MESSINA EXT - 0900 - MESSINA

MESSINA UIT - 0900 - MESSINA

METCALFE PARK - 4399 - TONGAAT

METHA PARK - 4399 - TONGAAT

METRO INDUSTRIAL TOWNSHIP - 7405 - PAARDEN ISLAND

METSIMAHOLO - 1995 - ORANJEVILLE

METSIMATSHO - 9873 - DIKGAKENG

MEVAMHLOPHE - 3880 - EMPANGENI

MEYERHOF - 7530 - BELLVILLE

MEYERHOF - 9660 - 9660 - BOTHAVILLE

MEYERHOF - 7800 - PLUMSTEAD

MEYERSDAL - 1447 - 1448 - ALBERTON

MEYERSPARK - 0103 - 0184 - PRETORIA

MEYERSPARK EXT 3 - 0184 - SILVERTON

MEYERSPARK EXT 6 - 0184 - SILVERTON

MEYERSPARK EXT 8 - 0184 - SILVERTON

MEYERSPARK UIT 3 - 0184 - SILVERTON

MEYERSPARK UIT 6 - 0184 - SILVERTON

MEYERSPARK UIT 8 - 0184 - SILVERTON

MEYERTON - 1960 - 1961

MEYERTON EXT 3 - 1961 - MEYERTON

MEYERTON EXT 6 - 1961 - MEYERTON

MEYERTON PARK - 1961 - MEYERTON

MEYERTON UIT 3 - 1961 - MEYERTON

MEYERTON UIT 6 - 1961 - MEYERTON

MEYERVILLE - 2430 - STANDERTON

MFEKAYI - 3960 - HLUHLUWE

MFOLOZI - 3925 - MTUBATUBA

MFULA - 5404 - TSOMO

MFULENI - 7581

MFULENI - 7100 - EERSTE RIVER

MFULENI EXT 1 - 7100 - EERSTE RIVER

MFULENI EXT 2 - 7100 - EERSTE RIVER

MFULENI EXT 3 - 7100 - EERSTE RIVER

MFULENI EXT 4 - 7100 - EERSTE RIVER

MFULENI UIT 1 - 7100 - EERSTE RIVIER

MFULENI UIT 1 - 7100 - EERSTERIVIER

MFULENI UIT 2 - 7100 - EERSTE RIVIER

MFULENI UIT 2 - 7100 - EERSTERIVIER

MFULENI UIT 3 - 7100 - EERSTE RIVIER

MFULENI UIT 3 - 7100 - EERSTERIVIER

MFULENI UIT 4 - 7100 - EERSTE RIVIER

MFULENI UIT 4 - 7100 - EERSTERIVIER

MFUME - 4160 - AMANZIMTOTI

MFUNDENI - 5120 - PORT ST JOHNS

MFUNDISWENI - 4812 - 4812 - FLAGSTAFF

MFUNDO PARK - 1475 - RUSLOO

MFUNDO PARK EXT 11 - 1475 - RUSLOO

MFUNDO PARK EXT 30 - 1475 - RUSLOO

MFUNDO PARK UIT 11 - 1475 - RUSLOO

MFUNDO PARK UIT 30 - 1475 - RUSLOO

MGANDUZWENI - 1240 - WHITE RIVER

MGEZA - 3935 - MTUBATUBA

MGODI - 3227 - IMPENDLE

MGODINI - 4810 - FLAGSTAFF

MGOJWENI - 4827

MGUBO - 5100 - UMTATA

MGWALANA - 5050 - ENGCOBO

MGWALI - 4934 - 4934 - STUTTERHEIM

MGWENYANA - 5120 - PORT ST JOHNS

MHINGA - 0976 - MUTHATHI

MHLABA-CROSS - 0878 - LETABA

MHLABAMNYAMA - 5186 - QUMBU

MHLABOBOMVU - 4820 - LUSIKISIKI

MHLAHLANE - 5041 - 5041 - WILLOWVALE

MHLAKULO - 5116 - UMTATA

MHLATHUZANA - 3814 - ESHOWE

MHLATUZANA - 3815 - ESHOWE

MHLUZI - 1053 - 1055 - MIDDELBURG

MHLUZI EXT - 1055 - MIDDELBURG

MHLUZI EXT 1 - 1055 - MIDDELBURG

MHLUZI EXT 2 - 1055 - MIDDELBURG

MHLUZI UIT - 1055 - MIDDELBURG

MHLUZI UIT 1 - 1055 - MIDDELBURG

MHLUZI UIT 2 - 1055 - MIDDELBURG

MHUBHENI - 3310 - ESTCOURT

MICA - 1382 - HOEDSPRUIT

MICHAUSDAL - 5884 - 5880 - CRADOCK

MICOR - 2092 - JOHANNESBURG

MID ILLOVO - 3750

MID-ENNERDALE - 1830 - ODIN PARK

MIDDELBURG - 5900 - 5900 - EASTERN CAPE

MIDDELBURG - 1050 - 1055 - MPUMALANGA

MIDDELBURG NORTH - 1079 - MIDDELBURG

MIDDELBURG SOUTH - 1055 - MIDDELBURG

MIDDELBURG-NOORD - 1079 - MIDDELBURG

MIDDELBURG-SUID - 1055 - MIDDELBURG

MIDDELPOS - 8193 - CALVINIA

MIDDELPOS - 7395 - SALDANHA

MIDDELVLEI - 1764 - KOCKSVLEI

MIDDLEDRIFT - 5685

MIDDLETON - 5810

MIDDLETON - 7230 - CALEDON

MIDHURST EST - 7806 - CONSTANTIA

MIDHURST LGD - 7806 - CONSTANTIA

MIDPARK - 7500 - PAROW

MIDRAND - 1682 - JOHANNESBURG

MIDROS - 5900 - MIDDELBURG

MIDWAY - 1816 - 1818 - TSHIAWELO

MIEDERPARK - 2527 - 2531 - POTCHEFSTROOM

MIER - 8811

MIGA - 2756

MIGDOL - 2775 - SCHWEIZER-RENEKE

MIGSON MANOR - 1821 - LENASIA

MIKRO PARK - 7580 - KUILS RIVER

MILBANK - 3624 - PINETOWN

MILKWOOD PARK - 7975 - FISH HOEK

MILKWOODPARK - 7975 - VISHOEK

MILL HILL - 2060 - BRYANSTON

MILL HILL EXT 2 - 2060 - BRYANSTON

MILL HILL UIT 2 - 2060 - BRYANSTON

MILL PARK - 6001 - PORT ELIZABETH

MILL STREET - 8010 - CAPE TOWN

MILLARD GRANGE - 6001 - PORT ELIZABETH

MILLER - 6447 - WILLOWMORE

MILLERS POINT - 7975 - SIMON'S TOWN

MILLSITE - 1759 - RANDFONTEIN

MILNAVAIR - 7395 - SALDANHA

MILNER EST - 5201 - EAST LONDON

MILNER EST - 7780 - LANSDOWNE

MILNERTON - 7435 - 7441 - CAPE TOWN

MILNERTON RIDGE - 7441 - MILNERTON

MIMOSA - 7530 - BELLVILLE

MIMOSA PARK - 1428 - GERMISTON

MIMOSA PLACE - 4153 - ISIPINGO

MINDALORE - 1739 - KRUGERSDORP

MINDALORE EXT 1 - 1739 - KRUGERSDORP

MINDALORE EXT 3 - 1739 - KRUGERSDORP

MINDALORE EXT 4 - 1739 - KRUGERSDORP

MINDALORE NORTH - 1739 - KRUGERSDORP

MINDALORE SOUTH - 1739 - KRUGERSDORP

MINDALORE UIT 1 - 1739 - KRUGERSDORP

MINDALORE UIT 3 - 1739 - KRUGERSDORP

MINDALORE UIT 4 - 1739 - KRUGERSDORP

MINDALORE-NOORD - 1739 - KRUGERSDORP

MINDALORE-SUID - 1739 - KRUGERSDORP

MINERALIA - 1050 - MIDDLEBURG

MINERVA PARK - 5247 - EAST LONDON

MINERWA GARDENS - 8345 - MANKURWANE

MINNEBRON - 1549 - BRAKPAN

MINT VILLAGE - 8301 - KIMBERLEY

MIRAMAR - 6070 - PORT ELIZABETH

MISGUND - 6440

MISSION GROUND - 7130 - SOMERSET WEST

MISSIONLANDS - 4345 - VERULAM

MISSIONVALE - 6001 - 6059 - PORT ELIZABETH

MISTKRAAL - 6121 - KIRKWOOD

MISTYMOUNT - 5113 - UMTATA

MITCHELL AVE - 4276 - MANABA BEACH

MITCHELL VILLAGE - 4399 - TONGAAT

MITCHELLS PLAIN - 7789 - 7785 - CAPE TOWN

MITCHELLS PLEIN - 7789 - 7785 - KAAPSTAD

MITHANAGAR - 4399 - TONGAAT

MJALISWA - 5160 - LIBODE

MJAMKULU - 4964 - NDABAKAZI

MJANYANA - 5008

MJIKA - 5100 - UMTATA

MJOMLA - 5090 - MOUNT FRERE

MJOZI - 4803 - BIZANA

MKAMBATI - 4814 - FLAGSTAFF

MKAMELA - 4810 - FLAGSTAFF

MKEMANI - 5088 - MOUNT FRERE

MKHAZANE - 3838 - ULUNDI

MKHOBOZA - 3887 - ESIKHAWINI

MKHUHLU - 1246 - HAZYVIEW

MKOMBE - 4960 - BUTTERWORTH

MKONDENI - 3204 - PIETERMARITZBURG

MKONJANE - 3007 - NQUTU

MKUZE - 3965 - EMPANGENI

MLALATI - 5094 - MOUNT FRERE

MLALAZI - 3814 - ESHOWE

MLAMBO - 3975 - MKUZE

MLAMULA - 3991

MLENGANA - 5120 - PORT ST JOHNS

MLUNGISI - 5321 - 5321 - QUEENSTOWN

MMABATHO - 2735 - 2735

MMABOI - 0765 - POLOKWANE

MMAFEFE - 0738 - POLOKWANE

MMAKAU - 0194 - MABOPANE

MMAKAUNYANE - 0207 - MABOPANE

MMAKGODU - 0779 - SUPERBIA

MMAMEHLABE - 0865 - POLOKWANE

MMAMUTLE - 8591 - TAUNG STA

MMANKAIPAYA - 2858 - MAFIKENG

MMASEBODULE - 2885 - 2885 - ZEERUST

MMATAU - 2736 - MADIKWE

MMOROGONG - 0379 - MOGWASE

MMOTLA - 0407

MMOTONG - 0784 - SESHEGO

MMUTLANE - 1128 - DRIEKOP

MNANDI - 5850 - SOMERSET EAST

MNANDI - 0149 - WIERDAPARK

MNANDI VILLAGE - 6282 - ADENDORP

MNCEBA - 5139

MNCEDI - 5400 - TSOMO

MNCOTSHO - 5661

MNENGA - 5080 - MQANDULI

MNGADI - 1434 - KWENZEKILE

MNGADI EXT 2 - 1434 - KWENZEKILE

MNGADI UIT 2 - 1434 - KWENZEKILE

MNGOMANZI - 4960 - BUTTERWORTH

MNINGI - 3880 - EMPANGENI

MNINI - 4126 - ILLOVO BEACH

MNTAFUFU - 5120 - PORT ST JOHNS

MNYIBASHE - 4990 - NQAMAKWE

MOBA - 3370 - LADYSMITH

MOBANTU - 5100 - UMTATA

MOBENI - 4060 - 4052 - DURBAN

MOBENI HEIGHTS - 4092 - DURBAN

MOCHUD - 2745 - MAFIKENG

MODDER EAST - 1559 - SPRINGS

MODDER RIVER - 8700 - KIMBERLEY

MODDER-OOS - 1559 - SPRINGS

MODDERBEE - 1524 - BENONI

MODDERDAM - 7490 - LAVISTOWN

MODDERFONTEIN - 1645 - 1644 - EDENVALE

MODDERFONTEIN KHW - 2065 - JOHANNESBURG

MODDERFONTEIN SIHS - 2065 - JOHANNESBURG

MODDERKUIL - 0318

MODDERPOORT - 9746 - LADYBRAND

MODDERRIVIER - 8700 - KIMBERLEY

MODDERSPRUIT - 0274 - BRITS

MODELKLOOF - 3370 - LADYSMITH

MODELPARK - 1034 - WITBANK

MODIKOE - 0300

MODIKWE - 0275 - BRITS

MODIMOLA - 2766 - MAFIKENG

MODIMONG - 8597 - TAUNG STATION

MODIMOSANA - 2736 - 2736 - MADIKWE

MODJADJI - 0837 - 0837

MODULAR RANGE - 8598

MODULE - 0356 - RUSTENBURG

MODUTUNG VILLAGE - 8575 - MAGOGONG

MOEDWIL - 0315 - RUSTENBURG

MOEKA - 0440 - TEMBA

MOEMANENG - 9610 - 9610 - MARQUARD

MOERAS RIVER - 6300 - HUMANSDORP

MOERASRIVIER - 6300 - HUMANSDORP

MOETLADIMO - 0891 - 0891 - TRICHARDTSDAL

MOFFAT PLACE - 6002

MOFFAT VIEW - 2197 - JOHANNESBURG

MOFFAT VIEW EXT 4 - 2197 - JOHANNESBURG

MOFFAT VIEW EXT 5 - 2197 - JOHANNESBURG

MOFFAT VIEW UIT 4 - 2197 - JOHANNESBURG

MOFFAT VIEW UIT 5 - 2197 - JOHANNESBURG

MOFOKENG - 0008 - ATTERIDGEVILLE

MOFOLO - 1852 - MEADOWLANDS

MOFOLO CENTRAL - 1801 - DUBE

MOFOLO NORTH - 1801 - DUBE

MOFOLO SOUTH - 1801 - DUBE

MOFOLO VILLAGE - 1801 - DUBE

MOFOLO-NOORD - 1801 - DUBE

MOFOLO-SUID - 1801 - DUBE

MOGALADI - 0786 - DENDRON

MOGANO - 0766 - BOYNE

MOGANYAKA - 0459 - MARBLE HALL

MOGASNE - 2728

MOGODITSHANE - 0372 - MOGWASE

MOGODUMO - 0735 - POLOKWANE

MOGOGELO - 0422

MOGOGONG VILLAGE - 8575 - MAGOGONG

MOGONO - 0328 - RUSTENBURG

MOGOPENE - 0873 - SHILUVANE

MOGUL PARK - 8301 - KIMBERLEY

MOGWASE - 0314 - RUSTENBURG

MOHADIN - 2531 - POTCHEFSTROOM

MOHLAHLARENG - 0860 - TZANEEN

MOHLAKENG - 1766 - 1759 - RANDFONTEIN

MOHLAKENG EAST - 1759 - MOHLAKENG

MOHLAKENG EAST EXT - 1759 - MOHLAKENG

MOHLAKENG EXT - 1759 - MOHLAKENG

MOHLAKENG EXT 3 - 1766 - 1759 - MOHLAKENG

MOHLAKENG EXT 4 - 1759 - MOHLAKENG

MOHLAKENG EXT 7 - 1759 - MOHLAKENG

MOHLAKENG UIT - 1759 - MOHLAKENG

MOHLAKENG UIT 3 - 1766 - 1759 - MOHLAKENG

MOHLAKENG UIT 4 - 1759 - MOHLAKENG

MOHLAKENG UIT 7 - 1759 - MOHLAKENG

MOHLAKENG-OOS - 1759 - MOHLAKENG

MOHLAKENG-OOS UIT - 1759 - MOHLAKENG

MOHLODI - 1074 - WITBANK

MOHWABATSANA - 4770 - MOUNT FLETCHER

MOIKOTSO - 2740 - LICHTENBURG

MOILETSWANE - 0203

MOKAMOLE - 0633 - MOKOPANE

MOKGALWANA - 0371 - MOGWASE

MOKGAOTSISTAT - 2854 - 2854 - MADIKWE

MOKGATLHA - 2848 - 2848 - MADIKWE

MOKGOKONG - 0751 - SESHEGO

MOKGOLA - 2869

MOKGOPHONG - 0564 - NABOOMSPRUIT

MOKGWATI - 0861 - TZANEEN

MOKODUMELA - 9868 - 9868 - WITSIESHOEK

MOKOMENE - 0811

MOKWAKWAILA - 0862 - GAKGAPANE

MOKWATHI - 0838 - GAKGAPANE

MOKWENA - 9780 - 9775 - GA-RAPULANA

MOLAPO - 1818 - TSHIAWELO

MOLAPO EXT 2 - 1818 - TSHIAWELO

MOLAPO MATEBELE - 0745 - CHUENESPOORT

MOLAPO UIT 2 - 1818 - TSHIAWELO

MOLAPO VILLAGE - 1818 - TSHIAWELO

MOLATEDI - 2838 - MADIKWE

MOLDENVALE - 5026 - CLARKEBURY

MOLEJIE - 0709 - POLOKWANE

MOLEKETLA - 0868 - TZANEEN

MOLELEKE - 1434 - KWENZEKILE

MOLELEKE EXT 3 - 1434 - KWENZEKILE

MOLELEKE UIT 3 - 1434 - KWENZEKILE

MOLELEKI - 1437 - KATLEHONG

MOLELEMA - 8586 - TAUNG STA

MOLENDRIFT - 6537 - GEORGE

MOLETSANE - 1868 - KWAXUMA

MOLETSI - 0709 - KOLOTI

MOLOPO - 2751 - MAFIKENG

MOLOPO RIVER - 8680 - VRYBURG

MOLOPORIVIER - 8680 - VRYBURG

MOLORWE - 0373

MOLOTOTSI - 0827 - GIYANI

MOLTENO - 5500 - 5500

MOLTENO PARK - 7160 - GRABOUW

MOLWENI - 3653

MOMBANE - 3880 - EMPANGENI

MOMBENI - 3814 - ESHOWE

MONAHENG SECTION - 1431 - KATLEHONG

MONAKATO - 0331 - RUSTENBURG

MONAKHI - 0881 - POLOKWANE

MONAPHANSI - 3867 - MTUNZINI

MONARCH - 5100 - UMTATA

MONAVONI - 0149 - WIERDAPARK

MONDEOR - 2110 - 2091 - JOHANNESBURG

MONDEOR EXT 3 - 2091 - JOHANNESBURG

MONDEOR EXT 4 - 2091 - JOHANNESBURG

MONDEOR EXT 5 - 2091 - JOHANNESBURG

MONDEOR UIT 3 - 2091 - JOHANNESBURG

MONDEOR UIT 4 - 2091 - JOHANNESBURG

MONDEOR UIT 5 - 2091 - JOHANNESBURG

MONISE SECTION - 1434 - KWENZEKILE

MONNAME - 2783 - MAFIKENG

MONONONO - 0358 - RUSTENBURG

MONONTSHA - 9869 - WITSIESHOEK

MONOPOLY - 5000 - IDUTYWA

MONSTERUS - 1057

MONT AUX SOURCES - 3350 - BERGVILLE

MONTA VISTA - 4146 - MALVERN

MONTAGU - 6720 - 6720

MONTAGU VILLAGE - 7945 - RETREAT

MONTAGU'S GIFTS - 7941 - GRASSY PARK

MONTAGUE GARDENS - 7441 - MILNERTON

MONTAGUE TUINE - 7441 - MILNERTON

MONTANA - 7000 - DE AAR

MONTANA - 7490 - MATROOSFONTEIN

MONTANA - 0151 - PRETORIA

MONTANA - 6830 - WOLSELEY

MONTANA GARDENS - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK - 0159 - PRETORIA

MONTANAPARK EXT 1 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK EXT 12 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK EXT 13 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK EXT 17 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK EXT 20 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK EXT 21 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK EXT 23 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK EXT 24 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK EXT 26 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK EXT 3 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK EXT 30 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK EXT 31 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK EXT 33 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK EXT 40 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK EXT 5 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK EXT 71 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK UIT 1 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK UIT 12 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK UIT 13 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK UIT 17 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK UIT 20 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK UIT 21 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK UIT 23 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK UIT 24 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK UIT 26 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK UIT 3 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK UIT 30 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK UIT 31 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK UIT 33 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK UIT 40 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK UIT 5 - 0159 - MONTANAPARK

MONTANAPARK UIT 71 - 0159 - MONTANAPARK

MONTCLAIR - 4061 - 4004 - DURBAN

MONTCLAIR - 7785 - MITCHELLS PLAIN

MONTCLAIR - 7130 - SOMERSET WEST

MONTCLARE - 2092 - JOHANNESBURG

MONTE BERTHA - 6810 - PORTERVILLE

MONTE CARLO - 4146 - MALVERN

MONTE VIDEO - 7490 - MATROOSFONTEIN

MONTE VISTA - 7463 - 7460 - CAPE TOWN

MONTEBELO - 3242 - OZWATINI

MONTEREY EST - 7806 - CONSTANTIA

MONTESEEL - 3670

MONTFORD - 4132 - 4092 - CHATSWORTH

MONTFORD MCP - 4142 - CHATSWORTH

MONTGOMERY PARK - 2195 - JOHANNESBURG

MONTPARK - 2195

MONTROSE - 3201 - PIETERMARITZBURG

MONTROSE PARK - 7785 - MITCHELLS PLAIN

MONTROUX - 2195 - JOHANNESBURG

MONTSHIWA - 2737 - 2737 - MADIKWE

MONTSHIWA UNIT 10 - 2737 - MONTSHIWA

MONTSHIWA UNIT 12 - 2737 - MONTSHIWA

MONTSHIWA UNIT 13 - 2737 - MONTSHIWA

MONTSHIWA UNIT 14 - 2737 - MONTSHIWA

MONTSHIWA UNIT 15 - 2737 - MONTSHIWA

MONTSHIWA UNIT 2 - 2737 - MONTSHIWA

MONTSHIWA UNIT 3 - 2737 - MONTSHIWA

MONTSHIWA UNIT 5 - 2737 - MONTSHIWA

MONTSHIWA UNIT 6 - 2737 - MONTSHIWA

MONTSHIWA UNIT 7 - 2737 - MONTSHIWA

MONTSHIWA UNIT 8 - 2737 - MONTSHIWA

MONUMENT - 1739 - KRUGERSDORP

MONUMENT EXT 1 - 1739 - KRUGERSDORP

MONUMENT HEIGHTS - 8301 - KIMBERLEY

MONUMENT UIT 1 - 1739 - KRUGERSDORP

MONUMENTHOOGTE - 8301 - KIMBERLEY

MONUMENTPARK - 0105 - 0181 - PRETORIA

MONUMENTPARK EXT 11 - 0181 - WATERKLOOF

MONUMENTPARK EXT 2 - 0181 - WATERKLOOF

MONUMENTPARK EXT 3 - 0181 - WATERKLOOF

MONUMENTPARK EXT 4 - 0181 - WATERKLOOF

MONUMENTPARK EXT 5 - 0181 - WATERKLOOF

MONUMENTPARK EXT 7 - 0181 - WATERKLOOF

MONUMENTPARK EXT 8 - 0181 - WATERKLOOF

MONUMENTPARK UIT 11 - 0181 - WATERKLOOF

MONUMENTPARK UIT 2 - 0181 - WATERKLOOF

MONUMENTPARK UIT 3 - 0181 - WATERKLOOF

MONUMENTPARK UIT 4 - 0181 - WATERKLOOF

MONUMENTPARK UIT 5 - 0181 - WATERKLOOF

MONUMENTPARK UIT 7 - 0181 - WATERKLOOF

MONUMENTPARK UIT 8 - 0181 - WATERKLOOF

MONYAKENG - 9682 - WESSELSBRON

MONYWANENG - 0767 - LONSDALE

MONZ - 0617 - REBONE

MOODIEHILL - 2057 - BRYANSTON

MOOI RIVER - 3300 - ESTCOURT

MOOIBANK - 2531 - POTCHEFSTROOM

MOOIGEZIGHT - 7530 - BELLVILLE

MOOIKLOOF - 0059 - PRETORIA

MOOILEK - 0749 - ATOK

MOOILYK - 0866 - POLOKWANE

MOOINOOI - 0325

MOOIPLAAS - 5288 - EAST LONDON

MOOIRIVIER - 3300 - ESTCOURT

MOOIUITSIG - 7230 - CALEDON

MOOIVALLEIPARK - 2531 - POTCHEFSTROOM

MOOIVERWACHT - 7530 - BELLVILLE

MOOKETSI - 0825 - 0825 - POLOKWANE

MOOKGOPHONG - 0560

MOOLMAN - 2387 - PIET RETIEF

MOORE ROAD - 4083 - DURBAN

MOORREESBURG - 7310 - 7310

MOORTON - 4087 - 4092 - CHATSWORTH

MOOT - 0084 - PRETORIA

MOPANE - 0925 - 0925 - LOUIS TRICHARDT

MOPELI - 1431 - KATLEHONG

MOPHELA - 3700 - HAMMARSDALE

MOPHOSA - 9463 - MOTSETHABONG

MORABI - 0768 - POLOKWANE

MOREGLOED - 0699 - POLOKWANE

MOREGLOED - 0186 - PRETORIA

MOREGROVE - 6025 - PORT ELIZABETH

MOREHILL - 1501 - BENONI

MOREHILL EXT 1 - 1501 - BENONI

MOREHILL EXT 2 - 1501 - BENONI

MOREHILL EXT 6 - 1501 - BENONI

MOREHILL EXT 8 - 1501 - BENONI

MOREHILL UIT 1 - 1501 - BENONI

MOREHILL UIT 2 - 1501 - BENONI

MOREHILL UIT 6 - 1501 - BENONI

MOREHILL UIT 8 - 1501 - BENONI

MORELETA PLAZA - 0167 - PRETORIA

MORELETA RIDGE - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK - 0044 - PRETORIA

MORELETAPARK EXT 1 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK EXT 17 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK EXT 19 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK EXT 2 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK EXT 20 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK EXT 21 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK EXT 27 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK EXT 30 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK EXT 4 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK EXT 41 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK EXT 42 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK EXT 49 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK EXT 50 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK EXT 9 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK UIT 1 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK UIT 17 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK UIT 19 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK UIT 2 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK UIT 20 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK UIT 21 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK UIT 27 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK UIT 30 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK UIT 4 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK UIT 41 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK UIT 42 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK UIT 49 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK UIT 50 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETAPARK UIT 9 - 0044 - MORELETAPARK

MORELETARIF - 0044 - MORELETAPARK

MORELIG - 9701 - BETHLEHEM

MORESKOF - 9462 - 9459 - WELKOM

MORESON - 5950 - NOUPOORT

MORESON - 6130 - PATERSON

MORESTOND - 6670 - RIVERSDALE

MORET - 2194 - JOHANNESBURG

MORET EXT 1 - 2194 - JOHANNESBURG

MORET EXT 3 - 2194 - JOHANNESBURG

MORET EXT 5 - 2194 - JOHANNESBURG

MORET UIT 1 - 2194 - JOHANNESBURG

MORET UIT 3 - 2194 - JOHANNESBURG

MORET UIT 5 - 2194 - JOHANNESBURG

MOREWAG - 9499 - KROONSTAD

MORGANRIDGE - 1459 - BOKSBURG

MORGANRIDGE EXT 2 - 1459 - BOKSBURG

MORGANRIDGE UIT 2 - 1459 - BOKSBURG

MORGANS BAY - 5292 - EAST LONDON

MORGANSBAAI - 5292 - OOS-LONDEN

MORGENSTER - 7560 - BRACKENFELL

MORGENSTER - 7785 - MITCHELLS PLAIN

MORGENZON - 2315

MORGENZON HEIGHTS - 7560 - BRACKENFELL

MORIA CITY - 0728 - BOYNE

MORIPE - 0496

MORNING GLORY - 8801 - UPINGTON

MORNING HILL - 2007 - JOHANNESBURG

MORNINGSIDE - 4001 - DURBAN

MORNINGSIDE - 5247 - EAST LONDON

MORNINGSIDE - 2057 - 2196 - JOHANNESBURG

MORNINGSIDE - 6025 - PORT ELIZABETH

MORNINGSIDE - 7130 - SOMERSET WEST

MORNINGSIDE - 4449 - STANGER

MORNINGSIDE - 7945 - TOKAI

MORNINGSIDE EXT 3 - 2196 - BRYANSTON

MORNINGSIDE EXT 8 - 2196

MORNINGSIDE HILLS - 2057 - 2196 - BRYANSTON

MORNINGSIDE MANOR - 2057 - 2196 - BRYANSTON

MORNINGSIDE UIT 3 - 2196 - BRYANSTON

MORNINGSIDE UIT 8 - 2196

MORNINGSTAR - 7806 - CONSTANTIA

MORNINGSTAR - 7550 - DURBANVILLE

MOROJANENG - 9940 - 9940 - DEWETSDORP

MOROKA - 9780 - 9783 - GA-RAPULANA

MOROKA - 1860 - 1818 - TSHIAWELO

MOROKA EXT 3 - 1818 - TSHIAWELO

MOROKA NORTH - 1818 - TSHIAWELO

MOROKA UIT 3 - 1818 - TSHIAWELO

MOROKA-NOORD - 1818 - TSHIAWELO

MOROKE - 1154 - PENGE

MOROKWENG - 8614 - 8614 - POMFRET

MOROLONG - 0433 - NYLSTROOM

MORRISON - 4226 - PORT SHEPSTONE

MORTIMER - 5870 - CRADOCK

MORULA - 0196

MORULA VIEW - 0190 - MABOPANE

MOSCOW - 4089 - UMLAZI

MOSEKI - 2758

MOSEL - 6229 - UITENHAGE

MOSELEKE - 1434 - KWENZEKILE

MOSELEY - 4093 - QUEENSBURGH

MOSELEY PARK - 3610 - PINETOWN

MOSELVILLE - 6232 - 6229 - UITENHAGE

MOSENTHAL - 0393 - RUSTENBERG

MOSENTHALVILLE - 9974 - JAGERSFONTEIN

MOSHEAH'S FORD - 9786 - BARKLY EAST

MOSHOESHOE SECTION - 1431 - KATLEHONG

MOSSEL BAY - 6500 - 6506

MOSSEL BAY EXT 13 - 6506 - MOSSEL BAY

MOSSEL BAY EXT 22 - 6506 - MOSSEL BAY

MOSSEL BAY EXT 23 - 6506 - MOSSEL BAY

MOSSEL BAY EXT 26 - 6506 - MOSSEL BAY

MOSSEL BAY EXT 3 - 6506 - MOSSEL BAY

MOSSEL BAY EXT 4 - 6506 - MOSSEL BAY

MOSSEL BAY EXT 6 - 6506 - MOSSEL BAY

MOSSEL BAY EXT 8 - 6506 - MOSSEL BAY

MOSSELBAAI - 6500 - 6506

MOSSELBAAI UIT 13 - 6506 - MOSSELBAAI

MOSSELBAAI UIT 22 - 6506 - MOSSELBAAI

MOSSELBAAI UIT 23 - 6506 - MOSSELBAAI

MOSSELBAAI UIT 26 - 6506 - MOSSELBAAI

MOSSELBAAI UIT 3 - 6506 - MOSSELBAAI

MOSSELBAAI UIT 4 - 6506 - MOSSELBAAI

MOSSELBAAI UIT 6 - 6506 - MOSSELBAAI

MOSSELBAAI UIT 8 - 6506 - MOSSELBAAI

MOSTERTSDRIFT - 7600 - STELLENBOSCH

MOSTYN PARK - 2040 - JOHANNESBURG

MOTALA HEIGHTS - 3624 - PINETOWN

MOTETEMA - 0473 - GROBLERSDAL

MOTETI - 0477 - GROBLERSDAL

MOTHERWELL - 6213 - 6211 - PORT ELIZABETH

MOTHERWELL EXT - 6211 - MOTHERWELL

MOTHERWELL UIT - 6211 - MOTHERWELL

MOTHIBISTAT - 8474 - 8474 - VRYBURG

MOTHOTLUNG - 0268 - 0268 - BRITS

MOTLHABE - 0377

MOTLHABENG - 2777 - MMABATHO

MOTLHELE - 0910 - POLOKWANE

MOTLOUNG SECTION - 1431 - KATLEHONG

MOTORTOWN - 2111 - MARSHALLTOWN

MOTSAMAI - 1431 - KATLEHONG

MOTSELEOPE - 1075 - WITBANK

MOTSETHABONG - 9463 - 9463 - WELKOM

MOTSOSENG - 2789

MOTSU EXT 5 - 1632 - TEMBISA

MOTSU UIT 5 - 1632 - TEMBISA

MOTSWEDI - 2870 - LERATO

MOTSWEDIMOSA - 8701 - RITCHIE

MOTSWEDING - 8576 - TAUNG STA

MOUBANE - 2845 - MADIKWE

MOUILLE POINT - 8005 - CAPE TOWN

MOUNT AYLIFF - 4735 - 4735

MOUNT BLEAK - 4820 - LUSIKISIKI

MOUNT CROIX - 6001 - PORT ELIZABETH

MOUNT EDGECOMBE - 4300 - 4302 - PHOENIX

MOUNT FLETCHER - 4770

MOUNT FRERE - 5090 - 5090

MOUNT MIST - 5400 - TSOMO

MOUNT MORELAND - 4345 - 4339 - VERULAM

MOUNT MORIAH - 4019 - DURBAN NORTH

MOUNT PLEASANT - 7200 - HERMANUS

MOUNT PLEASANT - 6070 - PORT ELIZABETH

MOUNT ROAD TSP - 6001 - PORT ELIZABETH

MOUNT VERNON - 4094 - DURBAN

MOUNT VIEW - 7530 - BELLVILLE

MOUNT VIEW - 7780 - LANSDOWNE

MOUNT VIEW - 3201 - PIETERMARITZBURG

MOUNT VIEW - 4339 - VERULAM

MOUNTAIN GREEN - 7945 - LAKESIDE

MOUNTAIN HOME - 3304 - UMZIMKULU

MOUNTAIN RISE - 3201 - PIETERMARITZBURG

MOUNTAIN SIDE - 7151 - 7140 - STRAND

MOUNTAIN VIEW - 5880 - CRADOCK

MOUNTAIN VIEW - 0082 - HERCULES

MOUNTAIN VIEW - 2192 - JOHANNESBURG

MOUNTAIN VIEW - 1055 - MIDDELBURG

MOUNTAIN VIEW - 7646 - PAARL

MOUNTAIN VIEW - 6229 - UITENHAGE

MOUNTAIN VIEW - 2470 - VOLKSRUST

MOUNTAIN VIEW VILLAGE - 7945 - RETREAT

MOWBRAY - 7705 - 7700 - CAPE TOWN

MOYAMKHULU - 2519 - CARLETONVILLE

MOYANSHE - 0390 - RUSTENBURG

MOZI - 3988 - MBAZWANA

MOZODO - 1852 - MEADOWLANDS

MPAKE - 1082 - WITBANK

MPAKO - 5080 - MQANDULI

MPAMBA - 5160 - LIBODE

MPANDE - 3200 - PIETERMARITZBURG

MPARANE - 5100 - UMTATA

MPEKO - 5644 - PEDDIE

MPEMBENI - 3937 - HLABISA

MPETSHENI - 4800 - BIZANA

MPHAHLELE - 0736 - POLOKWANE

MPHAMBO - 0999 - MALAMULELE

MPHARANGOPE - 0468 - MARBLE HALL

MPHE-BATHO - 0412

MPHOGODIBA - 0732 - POLOKWANE

MPHOPHOMENI - 3309

MPHORE - 2533 - POTCHEFSTROOM

MPILO - 1069 - MIDDELBURG

MPOLWENI - 3225 - PIETERMARITZBURG

MPOPHOMENI - 3291 - MERRIVALE

MPOTHULA - 5331 - COFIMVABA

MPOZOLO - 5018 - IDUTYWA

MPUDULLE - 1057 - NEBO

MPUKANE - 4991 - NQAMAKWE

MPULO - 4105 - UMBUMBULU

MPULUZI - 2335

MPUMA - 3700 - HAMMARSDALE

MPUMALANGA - 3701 - 3699 - HAMMARSDALE

MPUMELELO - 3200 - PIETERMARITZBURG

MPUMUZA - 3200 - PIETERMARITZBURG

MPUNGAMHLOPHE - 3835 - MELMOTH

MPUNZI DRIFT - 4261 - IZINGOLWENI

MPUSHINI PARK - 3815 - ESHOWE

MQANDULI - 5080 - 5080

MQEKEZWENI - 5106 - UMTATA

MQELE - 5080 - MQANDULI

MQOBISO - 5100 - UMTATA

MQONCI - 5006 - IDUTYWA

MQWANGQWENI - 5100 - UMTATA

MSEBE - 3952

MSELENI - 4810 - FLAGSTAFF

MSELENI - 3974 - MBAZWANA

MSENI - 4031 - UMLAZI

MSHAYAZAFE - 4310 - 4309 - INANDA

MSHENGUVILLE - 2868 - DINOKANA

MSHENGUVILLE - 1801 - DUBE

MSHENGUVILLE - 9463 - MOTSETHABONG

MSHINXA - 5090 - MOUNT FRERE

MSIBI - 2384 - PIET RETIEF

MSINDO - 0456 - MARBLE HALL

MSINTSANA - 5050 - ENGCOBO

MSIZA SECTION - 0212 - MABOPANE

MSOBOMVU - 5710

MSOBOMVU - 4961 - 4961 - BUTTERWORTH

MSOGWABA - 1215 - KANYAMAZANE

MT ELLIAS - 3236 - DALTON

MTAKATYI - 5160 - LIBODE

MTAMVUNA - 4683 - HARDING

MTEBELE - 4990 - NQAMAKWE

MTENTU - 5100 - UMTATA

MTHAMBO - 4105 - UMBUMBULU

MTHAMBOTHINI - 0462 - SIYABUSWA

MTINGWEVU - 5380 - COFIMVABA

MTOMBE - 5163 - LIBODE

MTONTSASA - 4810 - FLAGSTAFF

MTOZELO - 5180 - QUMBU

MTSHANYANA - 5380 - COFIMVABA

MTUBATUBA - 3935

MTUKUKAZI - 5310 - CATHCART

MTUKUKAZI - 5136 - TABANKULU

MTUNGWANE - 3279 - AMANZIMTOTI

MTUNZINI - 3867

MTWAKU - 4990 - NQAMAKWE

MTWALUME - 4186 - SCOTTBURGH

MUCKLENEUK - 0002 - PRETORIA

MUDABULA - 0997 - MALAMULELE

MUDEN - 3251 - GREYTOWN

MUDIMELI - 0991

MUGENA - 1366 - THULAMAHASHE

MUGGLETON'S POST - 5170 - TSOLO

MUHLAVA - 0876 - TZANEEN

MUILA - 0946

MUIZENBERG - 7950 - 7945 - CAPE TOWN

MUKULA - 0978

MULBARTON - 2059 - JOHANNESBURG

MULBARTON EXT 1 - 2059 - JOHANNESBURG

MULBARTON EXT 2 - 2059 - JOHANNESBURG

MULBARTON EXT 3 - 2059 - JOHANNESBURG

MULBARTON EXT 4 - 2059 - JOHANNESBURG

MULBARTON SOUTH - 2059 - JOHANNESBURG

MULBARTON UIT 1 - 2059 - JOHANNESBURG

MULBARTON UIT 2 - 2059 - JOHANNESBURG

MULBARTON UIT 3 - 2059 - JOHANNESBURG

MULBARTON UIT 4 - 2059 - JOHANNESBURG

MULBARTON-SUID - 2059 - JOHANNESBURG

MULDERSDRIF - 1747 - KRUGERSDORP

MULENZHE - 0947

MULIMA - 0817 - 0817

MUNDELL'S ROAD - 5090 - MOUNT FRERE

MUNGOMANI - 0992

MUNNIK - 0703 - POLOKWANE

MUNNIKVILLE - 5435 - DORDRECHT

MUNSIEVILLE - 1739 - KRUGERSDORP

MUNSIEVILLE EXT 1 - 1739 - KRUGERSDORP

MUNSIEVILLE UIT 1 - 1739 - KRUGERSDORP

MUNSTER - 4278 - MARGATE

MUNYU - 5000 - IDUTYWA

MUNZHEDZI - 0948 - 0948 - LOUIS TRICHARDT

MURCHISON - 4250 - PORT SHEPSTONE

MURCHISON STREET - 2940 - NEWCASTLE

MURDOCH VALLEY - 7975 - SIMON'S TOWN

MURDOCHVALLEI - 7975 - SIMONSTAD

MURHOTSO - 1378 - ACORNHOEK

MURRAY HEUWEL - 0120 - PYRAMID

MURRAY HILL - 0120 - PYRAMID

MURRAYFIELD - 0184 - SILVERTON

MURRAYFIELD EXT - 0184 - SILVERTON

MURRAYFIELD EXT 1 - 0184 - SILVERTON

MURRAYFIELD EXT 2 - 0184 - SILVERTON

MURRAYFIELD UIT - 0184 - SILVERTON

MURRAYFIELD UIT 1 - 0184 - SILVERTON

MURRAYFIELD UIT 2 - 0184 - SILVERTON

MURRAYSBURG - 6995 - 6995

MUSGRAVE - 4001 - DURBAN

MUSGRAVE ROAD - 4062 - DURBAN

MUSGRAVEWEG - 4062 - DURBAN

MUSHUNG - 0809 - POLOKWANE

MUSHWELLDALE - 1459 - BOKSBURG

MUSINA - 0900 - 0900

MUSINA EXT - 0900 - MESSINA

MUSINA UIT - 0900 - MESSINA

MUTALE - 0956

MUTHATHI - 0976 - 0976 - SIBASA

MUTLESTAD - 0413 - HAMMANSKRAAL

MUTUALPARK - 7451 - MAITLAND

MUWAWENI - 0949 - 0949 - LOUIS TRICHARDT

MUZIMUHLE - 2627 - 2619 - ORKNEY

MVASINI - 5080 - MQANDULI

MVUME SPRINGS - 5160 - LIBODE

MVUNYANA - 3120 - VRYHEID

MVUTSHINI - 3800 - GINGINDLOVU

MVUTSHINI - 3855 - NKANDLA

MXOKOZWENI - 4810 - FLAGSTAFF

MY DARLING - 0791 - POLOKWANE

MYBERG PARK - 7357 - LANGEBAAN

MYRA - 8606 - TAUNG STATION

MZAMBA - 4800 - BIZANA

MZAMOMHLE - 9744 - BURGERSDORP

MZAMOMHLE - 5258 - GONUBIE

MZIMHLOPHE - 1803 - 1804 - ORLANDO

MZIMVUBU - 4738 - MOUNT AYLIFF

MZINGIZI - 4720

MZINTI - 1352 - KWALUGEDLANE

MZINTLAVANA - 4820 - LUSIKISIKI

MZIWABANTU - 8782 - BRITSTOWN

MZOMHLE - 4950 - KOMGA

MZOMUSHA - 4310 - 4309 - INANDA

MZONGA - 5000 - IDUTYWA

MZONYANE - 5140 - NGQELENI

MZOTHO - 4682 - NQABENI


 

Back


We charge per year what most companies charge per month!

Quick Links

Windows

Windows Hosting

Windows Hosting
For only R223.00 Per Year

More Info

Unix

Unix Hosting

Unix Hosting
For only R164.00 Per Year!

More Info

Your Own Website

Build your own
From only R350.00 Per Year!

More Info


 Copyright: SA Web