Postal Codes
[I]


  Back  

Casino Play Lotto   Play Powerball


IBAXA - 1632 - TEMBISA

IBIKA - 4961 - 4961 - MSOBOMVU

IBIKA FLATS - 4960 - BUTTERWORTH

IBIKA INDUSTRIAL - 4961 - 4961 - MSOBOMVU

IBIKA INDUSTRIE - 4961 - 4961 - MSOBOMVU

IBISI - 3304 - UMZIMKULU

IDA - 5446

IDASVALLEI - 7609 - 7600

IDLEBE - 3865 - MAHLABATINI

IDUTYWA - 5000 - -

IFAFA BEACH - 4185 - SCOTTBURGH

IFAFI - 0260 - BRITS

IGODA - 5222

IKAGELENG - 8345 - MANKURWANE

IKAGENG - 0122 - MAMELODI

IKAGENG - 2525 - 2531 - POTCHEFSTROOM

IKAGENG EXT 3 - 0122 - MAMELODI

IKAGENG EXT 3 - 2531 - POTCHEFSTROOM

IKAGENG EXT 6 - 2531 - POTCHEFSTROOM

IKAGENG EXT 7 - 2531 - POTCHEFSTROOM

IKAGENG UIT 3 - 0122 - MAMELODI

IKAGENG UIT 3 - 2531 - POTCHEFSTROOM

IKAGENG UIT 6 - 2531 - POTCHEFSTROOM

IKAGENG UIT 7 - 2531 - POTCHEFSTROOM

IKETSETSENG - 9878 - WITSIESHOEK

IKGOMOTSENG - 9358 - 9358 - BLOEMFONTEIN

IKHUTSENG - 8532 - 8530 - WARRENTON

IKWEZI - 2951 - MADADENI

IKWEZI - 1853 - MEADOWLANDS

IKWEZI - 5100 - UMTATA

IKWEZI EXT - 5100 - UMTATA

IKWEZI PARK - 7784 - KHAYELITSHA

IKWEZI UIT - 5100 - UMTATA

ILINGE - 5330 - 5330 - QUEENSTOWN

ILINGELETHU - 5760 - ADELAIDE

ILITHA - 5606 - 5606 - BISHO

ILLFRA COMBE - 4170 - UMKOMAAS

ILLINGE LETHU - 7300 - MALMESBURY

ILLIONDALE - 1609 - EDENVALE

ILLOVO - 4150 - 4126 - AMANZIMTOTI

ILLOVO - 2196 - JOHANNESBURG

ILLOVO BEACH - 4155 - 4126 - AMANZIMTOTI

ILLOVO EXT 1 - 2196 - JOHANNESBURG

ILLOVO GLEN - 4126 - AMANZIMTOTI

ILLOVO UIT 1 - 2196 - JOHANNESBURG

IMARIKE - 7752 - GUGULETU

IMBALI - 1050 - MIDDELBURG

IMBALI - 3219 - 3201 - PIETERMARITZBURG

IMBONGOZI - 1333

IMBUZINI - 1343 - KOMATIPOORT

IMDUMENI - 2931 - -

IMHOFF'S GIFT - 7975 - FISHHOEK

IMIZAMO YETHU - 7806 - HOUT BAY

IMPALA PARK - 1472 - 1459 - BOKSBURG

IMPALA PARK - 0601 - MOKOPANE

IMPALAPARK EXT 1 - 1459 - BOKSBURG

IMPALAPARK UIT 1 - 1459 - BOKSBURG

IMPENDLE - 3227

IMPERIAL - 2745 - MAFIKENG

IMPUMELELO - 2267

INADAN - 2196 - JOHANNESBURG

INANDA - 4310 - 4309 - DURBAN

INANDA - 2196 - JOHANNESBURG

INANDA EXT 1 - 2196 - JOHANNESBURG

INANDA UIT 1 - 2196 - JOHANNESBURG

INCHANGA - 3670 - HAMMARSDALE

INDERMARK - 0717 - POLOKWANE

INDIAN VILLAGE - 4449 - STANGER

INDUSTRIA - 2042 - 2093 - JOHANNESBURG

INDUSTRIA - 6571 - KNYSNA

INDUSTRIA - 9480 - ODENDAALSRUS

INDUSTRIA - 0699 - POLOKWANE

INDUSTRIA - 2525 - POTCHEFSTROOM

INDUSTRIA - 9430 - VIRGINIA

INDUSTRIA - 9460 - WELKOM

INDUSTRIA - 9680 - WESSELSBRON

INDUSTRIA - 6850 - WORCESTER

INDUSTRIA EXT 19 - 0699 - POLOKWANE

INDUSTRIA EXT 20 - 0699 - POLOKWANE

INDUSTRIA NORTH - 1709 - FLORIDA

INDUSTRIA UIT 19 - 0699 - POLOKWANE

INDUSTRIA UIT 20 - 0699 - POLOKWANE

INDUSTRIA WEST - 2093 - JOHANNESBURG

INDUSTRIA-NOORD - 1709 - FLORIDA

INDUSTRIA-WES - 2093 - JOHANNESBURG

INDUSTRIAL AREA - 9701 - BETHLEHEM

INDUSTRIAL AREA - 9301 - BLOEMFONTEIN

INDUSTRIAL AREA - 5880 - CRADOCK

INDUSTRIAL AREA - 8405 - DANIELSKUIL

INDUSTRIAL AREA - 3815 - ESHOWE

INDUSTRIAL AREA - 6280 - GRAAFF-REINET

INDUSTRIAL AREA - 6139 - GRAHAMSTOWN

INDUSTRIAL AREA - 6300 - HUMANSDORP

INDUSTRIAL AREA - 6571 - KNYSNA

INDUSTRIAL AREA - 3268 - KRANSKOP

INDUSTRIAL AREA - 2740 - LICHTENBURG

INDUSTRIAL AREA - 6625 - OUDTSHOORN

INDUSTRIAL AREA - 9866 - PHUTHADITJHABA

INDUSTRIAL AREA - 6600 - PLETTENBERG BAY

INDUSTRIAL AREA - 6170 - PORT ALFRED

INDUSTRIAL AREA - 0183 - PRETORIA WEST

INDUSTRIAL AREA - 5320 - QUEENSTOWN

INDUSTRIAL AREA - 1947 - SASOLBURG

INDUSTRIAL AREA - 9600 - SENEKAL

INDUSTRIAL AREA - 2835 - SWARTRUGGENS

INDUSTRIAL AREA - 6230 - UITENHAGE

INDUSTRIAL AREA - 8801 - UPINGTON

INDUSTRIAL AREA - 9460 - WELKOM

INDUSTRIAL PARK - 1804 - ORLANDO

INDUSTRIAL SITE - 2745 - MAFIKENG

INDUSTRIELE GEBIED - 9701 - BETHLEHEM

INDUSTRIELE GEBIED - 9301 - BLOEMFONTEIN

INDUSTRIELE GEBIED - 3815 - ESHOWE

INDUSTRIELE GEBIED - 6280 - GRAAFF-REINET

INDUSTRIELE GEBIED - 6139 - GRAHAMSTAD

INDUSTRIELE GEBIED - 6300 - HUMANSDORP

INDUSTRIELE GEBIED - 6571 - KNYSNA

INDUSTRIELE GEBIED - 3268 - KRANSKOP

INDUSTRIELE GEBIED - 2740 - LICHTENBURG

INDUSTRIELE GEBIED - 6625 - OUDTSHOORN

INDUSTRIELE GEBIED - 9866 - PHUTHADITJHABA

INDUSTRIELE GEBIED - 6600 - PLETTENBERGBAAI

INDUSTRIELE GEBIED - 6170 - PORT ALFRED

INDUSTRIELE GEBIED - 0183 - PRETORIA-WES

INDUSTRIELE GEBIED - 5320 - QUEENSTOWN

INDUSTRIELE GEBIED - 1947 - SASOLBURG

INDUSTRIELE GEBIED - 9600 - SENEKAL

INDUSTRIELE GEBIED - 2835 - SWARTRUGGENS

INDUSTRIELE GEBIED - 6230 - UITENHAGE

INDUSTRIELE GEBIED - 8801 - UPINGTON

INDUSTRIES EAST - 1401 - GERMISTON

INDUSTRIES WEST - 1401 - GERMISTON

INDUSTRIES-OOS - 1401 - GERMISTON

INDUSTRIES-WES - 1401 - GERMISTON

INDWE - 5445 - 5445

INGAGANE - 2940 - NEWCASTLE

INGLETHORPE - 1513 - PUTFONTEIN

INGOGO - 2944 - NEWCASTLE

INGQAYIZIVELE - 2957 - 2957 - MADADENI

INGWAVUMA - 3968

INHLAZANE - 1870 - ORLANDO

INKANGALA - 4310 - INANDA

INKANYEZI - 3915 - KWAMBONAMBI

INKANYEZI YOKUSA - 4310 - INANDA

INTABAZWE - 9880

INTAKE - 4142 - CHATSWORTH

INTERLAND - 1550 - TSAKANE

INTERLAND EXT 1 - 1550 - TSAKANE

INTERLAND UIT 1 - 1550 - TSAKANE

INTHUTHUKO - 2383 - PIET RETIEF

INTINYANE - 4126 - AMANZIMTOTI

INTUTUKA - 4142 - CHATSWORTH

INVICTA - 5024 - CLARKEBURY

INXU DRIFT - 5170 - TSOLO

INYALA PARK - 3880 - EMPANGENI

INZINGA - 3227 - IMPENDLE

IPELEGENG - 0386 - PODIPHATSHWA

IPELEGENG - 2780 - 2780 - SCHWEIZER-RENEKE

IPELENG - 8345 - MANKURWANE

IPOKELLENG - 9725 - FOURIESBURG

IPOPENG - 9978 - 9978 - FAURESMITH

IPOPENG - 9323 - KAGISANONG

IPOPENG - 8345 - MANKURWANE

IRELAND - 4089 - UMLAZI

IRENE - 0062 - 0062 - PRETORIA

IRENEPARK - 2571 - KLERKSDORP

IRONSIDE - 1980 - RESIDENSIA

IRONSTONE - 5080 - MQANDULI

ISANDLWANA - 3005 - NQUTU

ISANDO - 1600

ISANDOVALE - 1609 - EDENVALE

ISIBANI - 4088 - MOBENI

ISILIMELA - 5120 - PORT ST JOHNS

ISIMINIYA - 4342 - NDWEDWE

ISINKONTSHE - 4050 - MOBENI

ISIPINGO - 4110 - 4133 - ISIPINGO

ISIPINGO BEACH - 4115 - 4133 - ISIPINGO BEACH

ISIPINGO HILLS - 4133 - ISIPINGO

ISIPINGO RAIL - 4133 - ISIPINGO

ISITHALANDUE - 9323 - GASEHUNELO

ISIZIBA EXT - 1632 - TEMBISA

ISIZIBA UIT - 1632 - TEMBISA

ISLAND VIEW - 4052 - DURBAN

ISWEPE - 2382 - PIET RETIEF

ITEKENG - 2762 - LICHTENBURG

ITERELENG - 0810 - SOEKMEKAAR

ITHALA - 3855 - NKANDLA

ITHOBALLE - 9400 - BRANDFORT

ITSOKOLELE - 4730 - MATATIELE

ITSOSENG - 0164

ITSOSENG - 2744 - 2744 - MAFIKENG

ITSOSENG EXT 2 - 2744 - ITSOSENG

ITSOSENG UIT 2 - 2744 - ITSOSENG

ITUMELENG - 0164

ITUMELENG - 9974 - JAGERSFONTEIN

ITUMELENG - 9950 - 9950 - ZASTRON

IVOORPARK - 1689 - HALFWAY HOUSE

IVOORPARK UIT - 1689 - HALFWAY HOUSE

IVOORPARK UIT 2 - 1689 - HALFWAY HOUSE

IVOORPARK UIT 3 - 1689 - HALFWAY HOUSE

IVOORPARK UIT 5 - 1689 - HALFWAY HOUSE

IVOR'S PRIDE - 5090 - MOUNT FRERE

IVORY PARK - 1689 - HALFWAY HOUSE

IVORY PARK EXT - 1689 - HALFWAY HOUSE

IVORY PARK EXT 2 - 1689 - HALFWAY HOUSE

IVORY PARK EXT 3 - 1689 - HALFWAY HOUSE

IVORY PARK EXT 5 - 1689 - HALFWAY HOUSE

IVY PARK - 0699 - POLOKWANE

IVYDALE - 0699 - POLOKWANE

IXOPO - 3276

IZINESHE - 3970 - UBOMBO

IZINGOLWENI - 4260

IZOTSHA - 4242 - PORT SHEPSTONE


 

Back


We charge per year what most companies charge per month!

Quick Links

Windows

Windows Hosting

Windows Hosting
For only R223.00 Per Year

More Info

Unix

Unix Hosting

Unix Hosting
For only R164.00 Per Year!

More Info

Your Own Website

Build your own
From only R350.00 Per Year!

More Info


 Copyright: SA Web